Je moet dan onder andere denken aan de volgende vergunningen:

  • Drank- en Horecawet: in deze wet is namelijk bepaald dat het verboden is om zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders het horecabedrijf uit te oefenen;
  • Een terrasvergunning: in de meeste gemeenten is voor het plaatsen van een terras (ook op jouw eigen grond) op/bij de openbare weg op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een terrasvergunning nodig;
  • Exploitatievergunning: veel gemeenten verbieden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de exploitatie van een horecabedrijf zonder exploitatievergunning van de Burgemeester. Met de exploitatievergunning beschermt de Burgemeester de woon- en leefkwaliteit en/of de openbare orde in de omgeving van het horecabedrijf;
  • Speelautomatenvergunning: op grond van de Wet op de kansspelen dien je als horecaondernemer in het bezit te zijn van een Speelautomatenvergunning als je een speelautomaat in je onderneming wil plaatsen;
  • Evenementenvergunning: als je als horecaondernemer een evenement wilt organiseren, dien je daarvoor op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening een evenementenvergunning aan te vragen. Voor zeer beperkte evenementen is mogelijk geen evenementenvergunning nodig, maar hoeft het evenement slechts vooraf gemeld te worden bij de Burgemeester. Echter, de door jou als horecaondernemer te organiseren evenementen zijn meestal op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vergunningsplichtig. Het kan zelfs zo zijn dat de gemeente gebruik maakt van een evenementenkalender die nader is uitgewerkt in het gemeentelijk evenementenbeleid.

waarom onze advocaten bestuursrecht inschakelen?

Zonder geldige vergunning of als er geklaagd is dat jouw onderneming overlast veroorzaakt, kan het bestuursorgaan besluiten jouw onderneming (tijdelijk) te sluiten. Je wilt dit uiteraard voorkomen. 

Kortom: als horecaondernemer kun je tegen tal van juridische problemen aanlopen. Onze advocaten bestuursrecht lossen deze problemen voor je op of helpen je problemen te voorkomen. We geven een helder advies en stellen zo nodig een bezwaarschrift en/of beroepschrift voor je op.

misschien ook interessant voor jou