Op 29 november 2012 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, op verzoek van Rederij Rembrandt B.V., de door de Burgemeester verleende evenementenvergunning voor het houden van een ijsbaan op het vaarwater de Nieuwe Rijn geschorst tot zes weken na bekendmaking van de beslissing op bezwaar. Dit zou inhouden dat de ijsbaan er in de decembermaand niet mag komen.

IJsbaan toch mogelijk

Op initiatief van Rederij Rembrandt B.V. hebben we op 30 november 2012 onderhandeld met de gemeente Leiden en het Centrum Management Leiden over de voorwaarden waaronder de ijsbaan toch tijdelijk op het vaarwater de Nieuwe Rijn gerealiseerd kan worden. “Ik heb nooit gewild dat de ijsbaan er niet kwam, maar wel onder redelijke voorwaarden," aldus Sonja Bierenbroodspot, manager van Rederij Rembrandt. "En ik vind het dan ook fijn dat we een overeenkomst hebben gesloten waardoor de ijsbaan er alsnog komt!”

Daarnaast is er overeengekomen de gemaakte juridisch kosten en imagoschade te vergoeden.

Uitspraak voorzieningenrechter

In de uitspraak heeft de voorzieningenrechter bepaald dat het belang van de rederij om zijn rondvaarten te continueren door de Nieuwe Rijn zwaarder weegt dan het belang van de Burgemeester en het Centrum Management Leiden om het evenement op de beoogde plek te organiseren. De voorzieningenrechter heeft hiervoor de volgende motivering:   

  1. Dat alle betrokken partijen, en dus ook de rederij, een aanzienlijk belang hebben bij het al dan niet plaatsvinden van het evenement;
  2. Dat de rederij voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het vaarwater de Nieuwe Rijn een essentieel onderdeel vormt van haar rondvaart;
  3. Dat deze route niet te vergelijken is met de door de Burgemeester genoemde alternatieve routes, zoals die over de Oude Rijn;
  4. Dat de Burgemeester  haar niet heeft overtuigd dat draaien en/of achteruitvaren met een rondvaartboot op de Nieuwe Rijn voor de rederij een reële optie is;
  5. Dat zij onvoldoende overtuigd is van het standpunt van de Burgemeester dat de ijsbaan niet op een andere plek in de stad gerealiseerd kan worden, dan wel op zo’n manier gerealiseerd kan worden dat het vaarwater voor de rederij begaanbaar blijft;
  6. Dat de afsluiting in dit geval van een dusdanige lange duur is, dat niet kan worden volgehouden dat de afsluiting van vaarwegen in verband met evenementen en festiviteiten in de binnenstad voor ondernemers als de rederij behoort tot de risicosfeer.

Tot slot geeft de voorzieningenrechter de Burgemeester ook nog een tip. Namelijk om in de toekomst op een eerder moment tot besluitvorming te komen. Daarmee kan de mogelijke schade voor alle bij dit soort evenementen betrokken belanghebbenden, zoveel mogelijk worden beperkt. Derhalve dus een oproep van de voorzieningenrechter aan de Burgemeester om vergunningen niet pas op het laatste moment te verlenen!

Heeft u vragen over deze specifieke kwestie of over het bestuursrecht in het algemeen, neemt u dan gerust contact met mij op.