Milieurecht

Het milieurecht maakt onderdeel uit van het omgevingsrecht. Het milieurecht bestaat uit een grote hoeveelheid wetten en besluiten die allen van belang zijn voor een goed en schoon milieu.

Natuurwetgeving

De bescherming van de natuur behoort tot het omgevingsrecht. In Nederland zijn er verschillende wetten die de natuur moeten beschermen.

Ruimtelijke ordening

Het ruimtelijk ordeningsrecht is een belangrijk onderdeel van het omgevingsrecht. Wij bevinden ons op het terrein van het bouwen en wonen, van bestemmingsplannen, structuurvisies, streekplannen en dergelijke. 

Omgevingsvergunning

Sinds de invoering per 1 oktober 2010 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) is er één alles omvattend vergunningstelsel gekomen voor deze onderwerpen. Het is dus niet meer mogelijk om een aparte bouwvergunning of milieuvergunning aan te vragen. De bedoeling van de overheid is om een vergunningstelsel te creëren via één loket, via één aanvraag in één alles omvattend besluit.

Ook een sloopvergunning, een huisvestingsvergunning en een gebruiksvergunning valt nu onder deze wet. 

waarom onze advocaten bestuursrecht inschakelen?

Wil je een vergunning aanvragen of juist bezwaar maken tegen een vergunning? 

RWV Advocaten heeft een ruime expertise op dit gebied. Onze advocaten bestuursrecht staan voor je klaar om je in dit helaas vrij ondoorzichtige traject van aanvraag tot en met bezwaar en beroep te begeleiden.

Bestemmingplan

Het bestemmingplan geeft regels voor de inrichting en (on)mogelijkheden. Het lezen van een bestemmingsplan is vaak niet eenvoudig. En wat als je wilt afwijken van het bestemmingsplan? Ook daarin kunnen wij je bijstaan.  

misschien ook interessant voor jou