Bent u als voetganger of fietser het slachtoffer van een aanrijding door een motorrijtuig (zoals een auto, motor, brommer)? Dan heeft u meestal recht op vergoeding van ten minste de helft van de door u geleden letselschade. Dat geldt ook als u (mede) schuldig bent aan het ongeval.

Aansprakelijkheid

Op grond van artikel 185 van de Wegenverkeerswet is de eigenaar of houder van het betrokken motorrijtuig verplicht uw schade te vergoeden wanneer u als voetganger of fietser bent aangereden. Alleen als sprake is van overmacht, geldt er een uitzondering, maar dit is zeer uitzonderlijk.

Rechtstreeks schade verhalen op WAM verzekeraar

Op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is de bezitter van een motorrijtuig verplicht voor het voertuig een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. In principe vult u na een aanrijding een aanrijdingsformulier of Europees schadeformulier in, waarop de naam van de WAM verzekeraar staat vermeld. U kunt die verzekeraar volgens de WAM rechtstreeks aanspreken voor de door u geleden schade.

Eigen schuld, toch 50% van de schade vergoed

Ook al is van overmacht geen sprake, de verzekeraar kan niettemin stellen dat u schade heeft geleden door uw eigen schuld en zij die schade dus niet hoeft te vergoeden. Toch moet de verzekeraar op grond van de zogenaamde 50% regel ten minste 50% van uw schade vergoeden. Dus ook wanneer u in overwegende mate schuldig bent aan het ongeval, heeft u recht op vergoeding van tenminste de helft van uw schade.

Dit wordt weer anders wanneer kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van u (ook uitzonderlijk).

Meer dan 50% van de schade vergoed?

Of meer dan 50% van uw schade wordt vergoed, is afhankelijk van de vraag in welke mate over en weer fouten zijn gemaakt. Ook kan de verdeling nog in uw voordeel worden bijgesteld op grond van de zogenaamde billijkheid.

Meer informatie?

Het komt er dus op neer dat wanneer het ongeval “uw schuld” is, u meestal aanspraak kunt maken op vergoeding van ten minste 50% van de door u geleden letselschade. Wilt u hulp bij het aanspreken van de verzekeraar, bent u van mening dat u recht heeft op meer dan 50% van de geleden schade of heeft u vragen over letselschade in het algemeen? Neem gerust contact met mij op.