Als u een foto van internet wilt gebruiken voor uw eigen website of sociale media, wees er dan van bewust dat hier (in de meeste gevallen) een auteursrecht op rust. Gebruikt u de foto voor uw website of social media zonder toestemming van de fotograaf, dan maakt u inbreuk op zijn/haar auteursrecht. In dat geval bent u aansprakelijk voor de schade die de fotograaf lijdt.
U zal dan ook (zelf) op zoek moeten gaan naar de rechthebbende van de foto.

Maar hoe ver moet u eigenlijk gaan om te onderzoeken bij wie het auteursrecht op de foto ligt? Enkel navraag doen bij de persoon die op de foto staat afgebeeld, voldoet in ieder geval niet. Dit blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag in een zaak tussen een professionele fotograaf en een goudhandelaar.

Het auteursrecht van het fotomodel of van de fotograaf?

Deze zaak ging over een foto waarop een fotomodel stond afgebeeld. Met toestemming van het fotomodel heeft de goudhandelaar deze foto bewerkt door op de foto de naam van het fotomodel en de naam van zijn eigen onderneming te zetten. Vervolgens plaatste de goudhandelaar de foto op zijn website en Facebook-pagina. De fotograaf van deze foto sprak de goudhandelaar hier vervolgens op aan.

Voor de rechter verklaarde de goudhandelaar dat het fotomodel had aangegeven dat zij de rechthebbende van de foto was. De goudhandelaar zou er daarom van uit mogen zijn gegaan dat het fotomodel het auteursrecht van de fotograaf overgedragen had gekregen, zo stelde hij. De rechter was het hier niet meer eens. De goudhandelaar had moeten onderzoeken of het fotomodel inderdaad het auteursrecht overgedragen had gekregen, vooral omdat op de oorspronkelijke foto de naam van de fotograaf in combinatie met een copyright-symbool (©) stond.

In werkelijkheid had het fotomodel slechts een licentie gekregen om de foto’s zelf te gebruiken als promotiemateriaal. Zij had dus niet de bevoegdheid om op haar beurt weer toestemming aan anderen te geven om de foto te mogen gebruiken.

Naamsvermelding op en bewerking van de foto

In deze zaak werd geoordeeld dat de goudhandelaar inbreuk had gemaakt op het exclusieve recht van de fotograaf om de foto (voor commerciële doeleinden) te kopiëren of (op internet) te publiceren. De goudhandelaar had daarnaast niet de naam van de fotograaf vermeld en de foto gemanipuleerd door zijn eigen naam erop te zetten. De fotograaf kon dus, als maker van de foto, optreden tegen het gebruik door de goudhandelaar en de geleden schade op hem verhalen.

Wordt u aangesproken op het schenden van een auteursrecht of wilt u dit voorkomen?

Voor vragen en hulp bij kwesties over het auteursrecht kunt u bij ons terecht. Wij helpen u graag verder.