Op foto’s en andere afbeeldingen zit in de meeste gevallen een auteursrecht. Let erop dat u daar inbreuk op kan maken als u een foto gebruikt in uw (nieuws)artikel. Maakt u inbreuk op het auteursrecht, dan kan de houder van het auteursrecht (meestal de maker) u aansprakelijk houden voor de schade die hij/zij lijdt. Dit ondervond nieuwssite RadioFreak recentelijk toen zij door de Rechtbank Amsterdam werd veroordeeld om de schade te vergoeden van een beroepsfotograaf.

‘Gestolen’ foto’s van Giel Beelen?

Tijdens een YouTube livestream van Giel Beelen in 2017 was kort een WeTransfer-link en -wachtwoord zichtbaar. Een journalist van RadioFreak viel dit op. Hij volgde de link en trof daarin foto’s van Giel Beelen aan. Omdat Beelen poseerde met het Veronica-logo, werd duidelijk dat hij een overstap zou maken van 3FM naar Veronica. Toen RadioFreak de foto’s publiceerde op haar website, deed de fotograaf een beroep op zijn auteursrecht.

Uitzondering op het auteursrecht: het citaatrecht

Door de gevonden foto’s zonder toestemming van de fotograaf te publiceren, zou RadioFreak inbreuk maken op het auteursrecht van de fotograaf. In de regel mag een auteursrechtelijk beschermd werk (zoals een foto) namelijk alleen worden gepubliceerd door de rechthebbende (de fotograaf).­

RadioFreak beriep zich op een uitzondering op dit ‘alleenrecht’: het (beeld)citaatrecht. Een auteursrechtelijk beschermd werk mag worden ‘geciteerd’ zonder toestemming van de rechthebbende, als het voldoet aan de voorwaarden die de Auteurswet stelt. Zo moet het citaat bijvoorbeeld een duidelijk gerechtvaardigd doel hebben en zal de bron moeten worden vermeld als dat mogelijk is. Een andere voorwaarde, één die in deze zaak cruciaal was, is dat het werk (de foto) al eerder rechtmatig (dus door de rechthebbende) openbaar is gemaakt. Dat was niet het geval. De fotograaf had de foto’s slechts op WeTransfer gezet. De link en het wachtwoord waren weliswaar kortstondig zichtbaar geweest op YouTube, toch kwalificeerde dit niet als een ‘openbaarmakingshandeling’.

Het beroep op het citaatrecht slaagde dus niet. RadioFreak werd in het ongelijk gesteld en door de rechtbank veroordeeld tot het vergoeden van de schade die de fotograaf had geleden.

Wilt u meer weten over het citaatrecht of andere auteursrechtelijke leerstukken?

Met al uw auteursrechtelijke vragen kunt u bij ons terecht. Neem dus gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.