De gemeente Westland biedt een thuis aan een groot aantal (glas)tuinbouwondernemingen. In de arbeidsintensieve tuinbouwsector is grote vraag naar werknemers. Deze vraag wordt beantwoord door veelal arbeidsmigranten, die doorgaans ook in, of in de omgeving van, de gemeente Westland willen wonen. Op dit moment echter is er een groot tekort aan huisvesting voor deze groep. De lokale overheid trekt zich het lot van deze arbeidsmigranten bijzonder aan en stelde op 18 september het zogenaamde ‘Ontwikkelkader voor de realisatie van nieuwe locaties huisvesting arbeidsmigranten’ vast. 

Wat houdt het ‘Ontwikkelkader voor de realisatie van nieuwe locaties huisvesting arbeidsmigranten’ precies in?

Het idee van de gemeente is om private partijen, zoals uitzendbureaus, de mogelijkheid te bieden, huisvestingscomplexen voor arbeidsmigranten te ontwikkelen. Ze heeft hiervoor 16 locaties binnen de gemeente Westland op het oog, die idealiter woning gaan bieden aan 100 tot 350 bewoners per locatie. 

In het Ontwikkelkader zijn voorwaarden geformuleerd voor de invulling van het project – denk aan de gewenste grootte en inrichting van de locaties. 

Bestemming locaties wordt (tijdelijk) aangepast

De huidige planologische bestemming van de locaties is doorgaans ‘Agrarisch’. Om toch een wooncomplex op zo’n locatie te realiseren, verstrekt de gemeente de initiatiefnemers een omgevingsvergunning waarin een (tijdelijke) ontheffing voor de duur van 10 jaar, op de agrarische bestemming is opgenomen. 

Ook een permanente verruiming van de bestemming behoort tot de mogelijkheden. In dat geval krijgt een perceel de bestemming ‘huisvesting arbeidsmigranten’. Voor beide smaken gelden verschillende besluitvormingsprocedures en kunt u als belanghebbende de uitkomst van de plannen beïnvloeden. 

Meer weten over het ‘Ontwikkelkader voor de realisatie van nieuwe locaties huisvesting arbeidsmigranten’?
 

Beraadt u zich op het indienen van een plan bij de gemeente of heeft u vragen over het verloop van de procedure? De ervaren omgevingsrechtspecialisten van RWV Advocaten helpen u graag verder.