De eerste vraag die u zich als ondernemer moet stellen in het zicht van uw scheiding is: hoe ben ik eigenlijk getrouwd? In mijn bijdrage aan het PE Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging ga ik in op de verschillen tussen trouwen in gemeenschap van goederen en trouwen op huwelijkse voorwaarden. Waar moet u als ondernemer specifiek op letten?

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen?

De gemeenschap van goederen is veel omvattend, al uw bedrijfsgoederen van uw eenmanszaak vallen in de gemeenschap van goederen.

Wanneer een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend, is de gemeenschap van goederen ontbonden. Dat heeft onder meer gevolgen voor de bestuursbevoegdheid. Kon u eerst nog zelfstandig beslissingen nemen ten aanzien van uw bedrijfsgoederen, na indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding bent u uitsluitend gezamenlijk bevoegd. U dient dus ineens toestemming te vragen aan uw aanstaande ex.

Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden?

Het voordeel van huwelijkse voorwaarden is dat er geen gemeenschap hoeft te ontstaan. Veel ondernemers kiezen voor huwelijkse voorwaarden wanneer zij in het huwelijksbootje stappen omdat de schuldeisers van de onderneming dan geen verhaal kunnen halen op de goederen van de kersverse echtgenoot. Huwelijkse voorwaarden betreft een contract tussen u en uw echtgeno(o)t(e), u heeft daarbij ruime contractsvrijheid.

Veel discussie over het verrekenbeding

De omschrijving van het begrip inkomen in de huwelijkse voorwaarden kan veel discussie opleveren, vooral wanneer dit niet goed wordt gespecificeerd. Vaak wordt in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen zodat bij een eventuele scheiding het overgespaarde inkomen wordt verdeeld. Zo profiteert u beide van de welvaart die u heeft opgebouwd tijdens het huwelijk. Ook een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding levert vaak veel discussie op.

Stelt u zich regelmatig de vraag: hoe ben ik eigenlijk getrouwd?

Is het nodig huwelijkse voorwaarden aan te gaan, of de voorwaarden aan te passen? Vragen waarop een familierechtadvocaat antwoord kan geven. Stel uw vragen gerust aan mij of aan een van de overige familierechtadvocaten.

Onder de blauwe downloadknop vindt u het gehele artikel. Voor meer informatie over het PE-magazine, verwijs ik u naar de site www.PE-bedrijfsopvolging.nl.

Bron: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, Jaargang 3, nr 1, januari 2015.