MENU

Horecavergunningen en evenementenvergunningen

Als horeca ondernemer heeft u vergunningen nodig van veelal de gemeentelijke bestuursorganen zoals de Burgemeester of het College van Burgemeester en Wethouders om uw onderneming te kunnen exploiteren. 

U moet dan onder andere denken aan de volgende vergunningen:

  • Drank- en Horecawet: in deze wet is namelijk bepaald dat het verboden is om zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders het horecabedrijf uit te oefenen;
  • Een terrasvergunning: in de meeste gemeenten is voor het plaatsen van een terras (ook op uw eigen grond) op/bij de openbare weg op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een terrasvergunning nodig;
  • Exploitatievergunning: veel gemeenten verbieden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de exploitatie van een horecabedrijf zonder exploitatievergunning van de Burgemeester. Met de exploitatievergunning beschermt de Burgemeester de woon- en leefkwaliteit en/of de openbare orde in de omgeving van het horecabedrijf;
  • Speelautomatenvergunning: op grond van de Wet op de kansspelen dient u als horecaondernemer in het bezit te zijn van een Speelautomatenvergunning als u een speelautomaat in uw onderneming wil plaatsen;
  • Evenementenvergunning: als u als horecaondernemer een evenement wil organiseren, dient u daarvoor op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening een evenementenvergunning aan te vragen. Voor zeer beperkte evenementen is mogelijk geen evenementenvergunning nodig, maar hoeft het evenement slechts vooraf gemeld te worden bij de Burgemeester. Echter, de door u als horecaondernemer te organiseren evenementen zijn meestal op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vergunningsplichtig. Het kan zelfs zo zijn dat de gemeente gebruik maakt van een evenementenkalender die nader is uitgewerkt in het gemeentelijk evenementenbeleid. 

Sluiting?

Zonder geldige vergunning of als er geklaagd is dat uw onderneming overlast veroorzaakt, kan het bestuursorgaan besluiten uw onderneming (tijdelijk) te sluiten. U wilt dit uiteraard voorkomen. 

Waarom RWV?

Kortom; als horecaondernemer kunt u tegen tal van juridische problemen aan lopen. Wij lossen deze problemen voor u op of helpen u problemen te voorkomen. We geven een helder advies en stellen zo nodig een bezwaarschrift en/of beroepschrift voor u op.

© 2022 RWV