MENU

Natuurwetgeving

De bescherming van de natuur behoort ook tot het omgevingsrecht. In Nederland zijn er verschillende wetten die de natuur moeten beschermen. Voorbeelden zijn de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet die regels stellen met het oog op de bescherming van kwetsbare natuurgebieden, respectievelijk dier- en plantensoorten. 

Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en staan voor je klaar om je ter zijde te staan.

© 2022 RWV