MENU

Brand-protection

Bij het beschermen van uw Intellectueel Eigendom (IE) rechten is een heldere strategie van belang. U zult proactief moeten optreden tegen inbreukmakers op uw rechten. Wij adviseren en procederen regelmatig op dit gebied.

Wij zetten graag de lijnen met u uit teneinde uw merken, modelrechten en auteursrechten te beschermen.

© 2022 RWV