MENU

Brand-protection

Bij het beschermen van jouw Intellectueel eigendom (IE) rechten is een heldere strategie van belang. Je zult proactief moeten optreden tegen inbreukmakers op jouw rechten. Wij adviseren en procederen regelmatig op dit gebied.

Wij zetten graag de lijnen met je uit teneinde jouw merken, modelrechten en auteursrechten te beschermen.

© 2022 RWV