Als je maatwerksoftware laat ontwikkelen, zoals applicaties en programma's, is het belangrijk om aandacht te besteden aan het auteursrecht. Het auteursrecht beschermt in dit geval de maker van de ontwikkelde software tegen ongeoorloofd gebruik door anderen. Degene die het auteursrecht heeft, bepaalt wat er wel en niet met het werk mag gebeuren.

Het is dus belangrijk om te weten bij wie het auteursrecht ligt. Ligt het auteursrecht niet bij jou als opdrachtgever, dan kan dat op een later moment tot onplezierige verrassingen leiden.

Wie heeft het auteursrecht op maatwerksoftware?

Het wettelijke uitgangspunt is dat de programmeur die de software heeft ontwikkeld eigenaar is van het auteursrecht. Dit betekent dat de programmeur de enige is die het werk mag exploiteren en bijvoorbeeld kopie├źn mag maken, de software mag aanpassen of verkopen. Zelfs als je als opdrachtgever volledig betaald hebt voor de ontwikkeling van de software, blijft het auteursrecht veelal bij de programmeur.

Misvattingen over het auteursrecht op software

Er bestaat vaak de misvatting dat opdrachtgevers het auteursrecht verkrijgen bij het geven van een opdracht voor maatwerksoftware. Dit is dus niet het geval. Het auteursrecht blijft bij de maker van het werk, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

Deze problemen kunnen ontstaan

Zo kan het zijn dat je als opdrachtgever de software wil laten doorontwikkelen. En als je daarvoor een nieuwe ontwikkelaar inschakelt, ontstaan er vaak problemen. Want als de eerdere ontwikkelaar het auteursrecht heeft, mag hij verbieden dat de nieuwe ontwikkelaar ook maar iets doet met de software.

Maar ook wanneer je als opdrachtgever de software op extra platforms zou willen gebruiken, moet de maker toestemming geven. Dit leidt soms tot een vervelende patstelling.

Wil je als opdrachtgever het auteursrecht verkrijgen, dan zul je een specifieke overeenkomst moeten sluiten waarin het auteursrecht wordt vastgelegd.

Problemen voorkomen? Maak afspraken over auteursrecht en leg deze vast in een overeenkomst

Als opdrachtgever is het daarom van belang om afspraken over het auteursrecht op te nemen in de overeenkomst met de programmeur. Hierin leg je vast wie het auteursrecht krijgt en welke rechten daaraan verbonden zijn. Ook kun je afspraken maken over eventuele toekomstige aanpassingen of uitbreidingen van de maatwerksoftware en kunnen softwarelicenties worden verleend. Het is raadzaam om deze afspraken op schrift te (laten) stellen -liefst door een ervaren advocaat ICT-recht- en deze overeenkomst door beide partijen te laten ondertekenen.

Of verkrijg een licentie

Een andere mogelijkheid, om als opdrachtgever gebruik te maken van de maatwerksoftware, is het verkrijgen van een licentie. Hierbij geeft de programmeur toestemming aan de opdrachtgever om de maatwerksoftware te gebruiken, zonder dat het auteursrecht wordt overgedragen. In de licentieovereenkomst worden dan afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de software gebruikt mag worden.

Doe de check met de interactieve whitepaper

Wil je zelf checken waar het auteursrecht op maatwerksoftware ligt? Download het whitepaper waarin onder andere een praktische flowchart zit. Onze intellectueel eigendom advocaten hebben een unieke interactieve whitepaper ontwikkeld die niet alleen als leidraad dient om te bepalen bij wie het auteursrecht op software op maat ligt. We geven ook praktische tips om problemen te voorkomen.

Meer informatie

Meer weten over het auteursrecht?

Wil je een advocaat laten toetsen of het auteursrecht op het door jou ontwikkelde software ligt? Of wil je meer weten over het auteursrecht in het algemeen? Neem contact op met mij.