MENU

Intellectual Property Holding Company (IPHC)

Een Intellectual Property Holding Company (IPHC) is een holding-BV die geen andere activa bevat dan alleen intellectueel eigendom en waaruit geen activiteiten worden ontplooid.

Synoniemen

IE-BV© 2022 RWV