Een Intellectual Property Holding Company (IPHC) is een holding-BV die geen andere activa bevat dan alleen intellectueel eigendom en waaruit geen activiteiten worden ontplooid.