MENU

Merkenrecht-Merkrecht

Het merkenrecht is het uitsluitende recht het teken te gebruiken voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Een merkrecht wordt verkregen door inschrijving van het merk in de betreffende registers, nadat er een depot is verricht bij de betreffende bevoegde instantie.

Synoniemen

MerkenbeschermingSpecialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV