MENU

Uitputting van het distributierecht-uitputtingsleer

Het distributierecht kan ‘uitgeput’ raken: zodra een exemplaar van een werk (bijvoorbeeld een boek) eenmaal door of met toestemming van de rechthebbende in het economisch verkeer is gebracht, mag het door iedereen die het daarna bezit, zonder toestemming worden (door)verkocht. Uitputting geldt niet voor alle werken (zoals e-books).

Synoniemen

UitputtingsleerSpecialismen
Rechtsgebieden
© 2021 RWV