Het distributierecht kan ‘uitgeput’ raken: zodra een exemplaar van een werk (bijvoorbeeld een boek) eenmaal door of met toestemming van de rechthebbende in het economisch verkeer is gebracht, mag het door iedereen die het daarna bezit, zonder toestemming worden (door)verkocht. Uitputting geldt niet voor alle werken (zoals e-books).