Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.