Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor intellectuele creaties die door het recht worden beschermd. Hieronder valt onder meer het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht.