Een onthoudingsverklaring is een verklaring waarin de persoon of onderneming die inbreuk heeft gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht verklaart in de toekomst geen inbreuk meer te zullen maken (vaak op straffe van een boete).