In intellectueel eigendom procedures (waaronder die over auteursrecht, merkenrechten en octrooirecht) kan de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de volledige proceskosten van de wederpartij. Dit betekent dat u niet een beperkt deel van de advocaatkosten van de andere partij dient te betalen (een liquidatietarief, zoals in de meeste andersoortige zaken het geval is), maar alle gemaakte advocaatkosten (naast de eventuele eigen advocaatkosten).