Wat is een databank?

Een databank (ook wel database genoemd) is een verzameling van elementen die op een systematische manier is geordend. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit muziekbestanden, foto's, software, klantenbestanden en diverse andere gegevens. 

Het databankenrecht beschermt tegen het opvragen en het hergebruiken van een groot deel van de gegevens uit een databank. In Nederland is het databankenrecht geïmplementeerd in de Databankenwet. Onderdelen in een databank kunnen bovendien beschermd zijn onder de Auteurswet. 

Wanneer is jouw databank wettelijk beschermd?

Om bescherming te verkrijgen onder de Databankenwet, moet een databank aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen zijn:

  • Een verzameling van elementen die…
  • Geordend zijn volgens een bepaald systeem of methode en
  • Afzonderlijk toegankelijk zijn met elektronische middelen of anderszins en
  • Waarvoor de samensteller een substantiële investering heeft gedaan.

De investering hoeft niet noodzakelijkerwijs financieel van aard te zijn, maar kan ook bestaan uit tijd die is besteed aan het verzamelen en organiseren van de inhoud. 

Wie heeft het databankenrecht?

Het databankenrecht komt toe aan de samensteller van de databank. Het recht ontstaat automatisch op het moment van het samenstellen en de samensteller heeft het alleenrecht om de inhoud op te vragen en te hergebruiken. Wat dat betreft vertoont het databankenrecht overeenkomsten met het auteursrecht, dat eveneens op het moment van creatie ontstaat. 

Duur van het databankenrecht: hoe lang zijn mijn databanken beschermd?

Het databankenrecht geldt voor de duur 15 jaar en wordt steeds verlengd met 15 jaar bij iedere substantiële investering. Hierdoor kan de bescherming steeds opnieuw 15 jaar worden verkregen bij blijvende veranderingen van de databank. 

DOWNLOAD WHITEPAPER OVER INBREUK OP JOUW IE-RECHTEN

Wij hebben alle relevante informatie over inbreuk op IE-rechten voor jou samengevat in een handig whitepaper. Zo weet je na het lezen ervan welke soorten IE-rechten er zijn, wat jouw rechten zijn en hoe je snel en doeltreffend kunt optreden tegen inbreuk.

Meer informatie

waarom onze advocaten databankenrecht inschakelen?

Bepalen of een databank beschermd wordt onder het databankenrecht en welke wet hiervoor geldt, is soms complex. Juridisch advies van een advocaat op het gebied van databankenrecht is daarom aan te raden bij kwesties op dit gebied. 

Onze advocaten databankenrecht beschikken over de nodige kennis en ervaring op het gebied van de wetgeving en de praktijk van databankenrecht. Hierdoor kunnen wij jou voorzien van de juiste informatie en jou bijstaan in het bepalen van jouw rechten en verplichtingen.

Ook kunnen we jou helpen bij het opstellen van overeenkomsten en het opstellen van beleid ten aanzien van het gebruik van jouw databank, waardoor jouw belangen beter beschermd zijn. 

Bovendien kan een advocaat databankenrecht jou bijstaan in het nemen van juridische stappen, zoals het instellen van een procedure bij inbreuk op jouw rechten. Neem hiervoor gerust contact op met mij of een van de andere advocaten.

onze advocaten databankenrecht
staan voor je klaar!

Button LinksButton Links

misschien ook interessant voor jou