Op 21 april maakte het kabinet bekend dat scholen vanaf 11 mei hun deuren weer kunnen openen. Daarnaast versoepelde ze de regels om te sporten voor kinderen en jongeren. In navolging van deze bekendmaking heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) op 30 april een vierde noodverordening aangenomen. Wat houden deze wijzigingen in en wat betekent dit voor uw bedrijf of gezin?

Recreatie nachtverblijf is vanaf 1 mei open

Eerder schreven wij een artikel over het verbod op het aanbieden van ‘recreatief nachtverblijf’. Ter voorkoming dat mensen zich in het paasweekend zouden gaan verplaatsen en daarmee de druk op de zorg zou toenemen, moesten alle strand- en vakantiehuisjes, campings en Bed & Breakfasts binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden hun deuren sluiten. De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft nu besloten om dat verbod per 1 mei in te trekken.

Het vakantiepark, strandhuisje, camping en/of jachthaven is dus weer open voor nachtverblijf. Maar het verbod op het gebruik van gemeenschappelijk toilet-, was- en douchevoorziening blijft van kracht.

Scholen en opvang gaan open

Kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, mogen per 11 mei weer volledig naar school. Daarentegen starten de reguliere basisscholen per die datum met een halve bezetting. Dit betekent dat uw kind maximaal 50% van de reguliere schooltijd daadwerkelijk naar school mag. De school van uw kind mag zelf bepalen hoe ze deze halve schooltijd vormgeeft.

Ook de kinderopvang en buitenschoolse opvang mogen per 11 mei open. De kinderopvang (tot en met 4 jaar) gaat volledig open. Voor de buitenschoolse opvang geldt dat deze gelijk loopt aan de basisscholen. Gaat uw kind bijvoorbeeld op maandag, woensdag en vrijdag naar school, dan kan uw kind op deze dagen gebruik maken van de opvang.

De PO-Raad en de onderwijsbonden hebben een protocol opgesteld. Hierin staat bijvoorbeeld dat ouders 1,5 meter afstand moeten houden. In veel gevallen besluit een school dan ook dat u uw kind niet naar binnen mag brengen.

Mag u uw kind thuis houden?

Zodra uw kind ouder is dan 5 jaar, is het leerplichtig en is het niet toegestaan uw kind thuis te houden. De Minister van Onderwijs heeft aangegeven dat niet direct wordt overgegaan tot handhaving op het moment dat u besluit uw kind na 11 mei toch thuis te houden. Als u wenst om uw kind niet naar school te laten gaan, bespreek dit dan met de school en/of de leerplichtambtenaar.

Mag uw kind weer gaan sporten?

Georganiseerd buiten sporten en bewegen door kinderen en jongeren tot en met 18 jaar is toegestaan.

Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt de afstandseis van 1,5 meter niet. Hierdoor zijn teamsporten als voetbal, hockey, boksen en basketbal toegestaan. Oefenwedstrijden of competities met andere sportclubs zijn vooralsnog verboden, maar onderlinge wedstrijden zijn voor kinderen tot en met 12 jaar toegestaan.

Voor kinderen in de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat buiten sporten is toegestaan, mits onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Dus (onderlinge) wedstrijden zijn vooralsnog niet toegestaan.

Er zijn wel een aantal restricties; zo mogen er, op begeleiders na, geen toeschouwers aanwezig zijn en is douchen op de sportclub na afloop evenmin toegestaan.

De gemeenten hebben de regie over de sportverenigingen. Zo kan uw gemeente bijvoorbeeld beperkingen opleggen voor sporten in de openbare ruimte (zoals in parken of pleinen).

Heeft u nog vragen over de noodverordening?

Heeft u nog vragen met betrekking tot de vierde noodverordening van de Veiligheidsregio Hollands Midden? Of wilt u dat wij u, als u bijvoorbeeld besluit uw recreatieverblijf weer te openen, van advies voorzien? Neem dan contact op met mij of één van de andere bestuursrechtadvocaten. U kunt uw vraag ook voorleggen aan de specialisten van onze Coronavirus Helpdesk. Wij brengen u graag weer op gang!