Een ware nachtmerrie voor iedere verhuurder; er wordt een wietkwekerij aangetroffen in een door u verhuurde woning of bedrijfspand. De kosten voor het herstellen van het pand komen voor uw rekening en zijn vaak -vanwege de financiële situatie van de huurder- niet op de huurder te verhalen. En of dat nog niet genoeg is, verplicht de gemeente u de deuren enkele maanden te sluiten.

Onvoorziene schadepost: sluiting van uw pand

Gemeenten hanteren een streng sanctiebeleid, waarbij zij in principe direct overgaan tot sluiting van het pand. Dit met het doel om het imago van het pand te zuiveren. De sluitingsperiode is afhankelijk per gemeente, maar ligt voor de eerste overtreding over het algemeen tussen de 3 tot 6 maanden. In deze periode wordt het u als verhuurder eveneens verboden om het pand te betreden, zodat u de benodigde herstelwerkzaamheden niet kunt uitvoeren. Deze bestuurlijke maatregel is voor veel verhuurders een onvoorziene schadepost.

Sluitingsperiode verkorten?

In principe is aan de bestuurlijke maatregel niet veel te doen. Echter, de gemeente dient bij het opleggen daarvan een belangenafweging te maken. Deze belangenafweging biedt de nodige ruimte. Met name in het geval u zelf achter het bestaan van een wietkwekerij bent gekomen en u daarvan zelf melding heeft gedaan bij de politie. In de meeste gevallen treft de verhuurder geen blaam en staan gemeenten open om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Deze oplossing kan bestaan uit het verkorten van de sluitingsperiode of uit een ontheffing tijdens de sluitingsperiode zodat u de benodigde herstelwerkzaamheden uit kunt voeren.

Wordt een van uw panden gesloten?

Mocht u onverhoopt te maken krijgen met een sluiting van uw pand, dan kan ik of een van de overige omgevingsrechtspecialisten u helpen de ruimte in de belangenafweging te vinden.