MENU

Marco Anink

Advocaat

“De eerste keer los ik vaak problemen op, daarna hoop ik ze te voorkomen.”

Advocaat, schaker en adviseur

Sinds 2008 werkzaam bij RWV Advocaten. Advocaat Ondernemingsrecht en Insolventierecht, Maar vooral (juridisch) adviseur. Tactisch, strategisch en doelbewust. Creatieve oplossingen bedenken, anticiperen en alles goed timen. Een schaker, ook wanneer hij u bijstaat. Zoon van een econoom en een beëdigd vertaler en voorzitter van een sportvereniging, met juridische en culturele ervaring opgedaan in Italië en New York en via een Catalaanse partner; bijstand ook mogelijk in het Engels, Italiaans, Spaans en Catalaans.

Specialisaties

Marco richt zich in het bijzonder op financiering en zekerheden, herstructureringen, doorstarts, fusies en ruzies, advisering van bedrijven in moeilijkheden en de afwikkeling van faillissementen.

Als specialist in financiering en zekerheden laat hij MKB’ers graag zien wat er mogelijk is. Marco heeft de nodige ervaring met het adviseren van financiers die hun positie willen verzekeren of zekerheden willen uitwinnen. Dat geldt ook voor het adviseren van zekerheidsgevers in zwaar weer. 

Een ander specialisme van Marco is het financiële recht, in samenhang met de bancaire zorgplicht. Hij staat particulieren en MKB’ers bij in hun ‘gesprek’ met hun bank over een schending van die zorgplicht, bijvoorbeeld door het (te snel) opzeggen van een krediet of de verkoop van een rentederivaat (zoals swaps) zonder de benodigde waarschuwing voor de risico’s die daarmee samenhangen. Biedt het gesprek met de bank onvoldoende resultaat, dan schuwt hij ook de weg naar de rechter niet.

Tolken en vertalers

Bijzonder is verder de focus van Marco op tolken en vertalers. Hij is redactielid van De Linguaan (hét vakblad voor tolken en vertalers in Nederland) en dé advocaat voor deze beroepsgroep, met als specialisatie de geschillen met het Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers (BTV) over de inschrijving in het Register, het gebruik van algemene voorwaarden en beroepsaansprakelijkheid.

Lidmaatschappen

 • Redactie De Linguaan
 • Commissie van Beroep Leidse Schaakbond
 • Vereniging voor Jonge InsolventierechtAdvocaten (JIRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII)

Opleiding

 • Grotius Academie 'Financiering & Zekerheden'
 • CILS-staatsexamen niveau C1 Italiaans (Siena, Italië)
 • Universiteit Leiden, Master Burgerlijk Recht (cum laude)
 • Propedeuse Italiaanse Taal & Cultuur
 • Semester Italiaans privaat- en faillissementsrecht (Siena, Italië) 

Talen

 • Engels
 • Italiaans
 • Spaans
 • Catalaans
Lees meer +
Lees minder
© 2019 RWV