MENU

Frank Dekkers

Advocaat

Begon ooit zijn carrière bij ABN Amro, maar werd advocaat uit roeping. “Ik wil mensen met problemen helpen. Als partijen het niet eens worden is het afdwingen van recht uitsluitend mogelijk via een gerechtelijke procedure met behulp van een advocaat.”  Werkt sinds 1999 bij RWV Advocaten.

Aanvankelijk specialiseerde Frank zich in faillissements- en ondernemingsrecht, maar in de loop der tijd is hij zich steeds specifieker op vastgoed gaan richten. Behandelt nu uitsluitend civiele vastgoedzaken betreffende onder andere huur, koop, appartementsrecht en bouw, met een bijzondere focus op de combinatie vastgoed en faillissement.

De afgelopen jaren heeft Frank zich eveneens gespecialiseerd in het procesrecht en de bijbehorende procestactiek. 

Frank Dekkers: "Surfen is mijn manier om te ontspannen na een drukke dag"

Lidmaatschappen

  • VHA: Vereniging van Huurrecht Advocaten

Opleiding

  • Nederlands Recht
  • Insolventierecht voor Banken
  • Grotius Insolventierecht
  • Specialisatieopleiding VHA

Nevenfuncties

Bestuurslid ondernemingsvereniging BV Leiden

Talen

  • Engels
  • Duits

Rechtsgebiedenregister NOvA

Frank Dekkers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd-(en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Verbintenissenrecht
  • Huurrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lees meer +
Lees minder
© 2022 RWV