MENU

Milieurecht

Het milieurecht maakt ook onderdeel uit van het omgevingsrecht. Het milieurecht bestaat uit een grote hoeveelheid wetten en besluiten die allen van belang zijn voor een goed en schoon milieu. 

Centraal staat natuurlijk de Wet milieubeheer die als kaderwet fungeert voor alle vergunningen die aangevraagd worden indien het gaat om activiteiten waaruit milieuhinder zou kunnen ontstaan.

© 2022 RWV