Dinsdag 14 november | 12.15 - 13.45 uur

Nederland kent zo’n 800 cao’s en meer dan 80% van de werknemers valt onder zo’n collectieve arbeidsovereenkomst. Binnen veel bedrijven worden de arbeidsvoorwaarden dan ook voor een groot deel bepaald door een cao. Maar hoe zit dat nou precies?

  • Wat als in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar een cao, maar deze inmiddels verlopen is?
  • En wat gebeurt er als er na een fusie of overname sprake is van samenloop van cao’s?
  • Mogen wel of geen afspraken worden gemaakt die afwijken van de cao?
  • En welke soorten cao’s zijn er eigenlijk?

Tijdens de masterclass komen deze vragen aan de orde. Daarnaast staat arbeidsrechtadvocaat Kimberley Collée stil bij de uitleg van een cao, de manier van binding aan een cao en de voor-en nadelen van een incorporatiebeding.

Kortom, mis het niet! 

Kom naar onze masterclasses

Graag nodigen we je uit voor onze masterclass, die in een kleine setting en op informele wijze wordt gehouden, met veel ruimte voor interactie en discussie. Terwijl je geniet van de lunch, lichten onze advocaten de juridische kant van een arbeidsrechtelijk thema toe. Tijdens en na de presentatie is er voldoende tijd om vragen te stellen en kunnen we, juist omdat de groep voornamelijk uit HR-managers en P&O medewerkers bestaat, dieper op het onderwerp ingaan. Ben je er (weer) bij?! 

Inschrijven voor deze masterclass is alleen mogelijk op uitnodiging.

Download hand-out