Dinsdag 14 maart | 12.15 - 13.45 uur


Omdat ziekteverzuim niet altijd te voorkomen is, is het belangrijk dat je als HR-manager en P&O medewerker volledig op de hoogte bent van alle regels. Wat moet je juist wel doen als een werknemer ziek is of wat kun je beter laten. 

Tijdens deze masterclass praat arbeidsrechtadvocaat Nadine van der Slot je bij en geeft zij tips & tricks om te komen tot een soepel lopend ziekte- en re-integratietraject. 

Daarnaast staat zij stil bij burn-outs op de werkvloer. Een burn-out komt vaker voor dan ooit en blijft beroepsziekte nummer één. Goed om te weten dus wat je als HR-manager / P&O medewerker moét doen om burn-outs te voorkomen. 

Onderwerpen die in dat kader tijdens deze masterclass besproken worden, zijn:

  • verplichte preventie,
  • re-integratie na uitval wegens burn-out,
  • ontslag wegens burn-out, en
  • werkgeversaansprakelijkheid.

Inschrijven voor deze masterclass is alleen mogelijk op uitnodiging.