waarom onze advocaten bestuursrecht inschakelen?

Ontheffing bestemmingsplan

Onze advocaten bestuursrecht behandelen alle procedures op het gebied van ruimtelijke ordening en staan je ook bij als een bestemmingsplan wordt gewijzigd of een ontheffing is verleend, waardoor je schade lijdt. Je hebt wellicht recht op een schadevergoeding, planschade genaamd. 

Planschade

Als je een verzoek om planschade bij de gemeente indient, wordt door de gemeente eerst getoetst of deze schade bestaat en zo ja, of deze redelijkerwijs niet ook voor jouw rekening behoort te komen en of deze niet op een andere manier wordt gecompenseerd. Je kunt bij onze specialisten terecht voor advies en bijstand.

misschien ook interessant voor jou