Wie is er aansprakelijk?

Op grond van de wet is iemand die onrechtmatig handelt aansprakelijk voor de schade die een ander daardoor lijdt.

Echter, in de wet is ook bepaald dat de eigenaar van een dier aansprakelijk is voor het handelen van zijn dier en dat de bezitter van een onroerende zaak er binnen zekere grenzen voor aansprakelijk is dat die zaak in goede staat verkeert.

Er is sprake van zogenoemde risicoaansprakelijkheid: de aansprakelijkheid voor het handelen van andere personen en de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door bepaalde zaken of stoffen.

De wet kent naast aansprakelijkheid voor dieren en aansprakelijkheid voor opstallen onder andere nog de volgende bijzondere vormen van risicoaansprakelijkheid:

  • aansprakelijkheid van ouders voor het handelen van hun minderjarige kinderen;
  • aansprakelijkheid voor ondergeschikten;
  • aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten;
  • aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken;
  • aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen;
  • aansprakelijkheid voor gebrekkige producten.

Er zijn kortom tal van situaties denkbaar, waarin er sprake is van schade door een ongeluk anders dan een bedrijfsongeval, een verkeersongeval of een medische fout waarbij één of meerdere personen of instanties kunnen worden aangesproken voor de letselschade die daarvan het gevolg is.

Schadevergoeding

De schade die je lijdt dient door de aansprakelijke tegenpartij te worden vergoed. In veel gevallen zal de schade worden gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering. Voor het vaststellen van deze schade is het van belang dat jouw letsel en de gevolgen daarvan goed in kaart worden gebracht.

Wat kost het als je een advocaat inschakelt?

Staat de aansprakelijkheid vast, dan zal de aansprakelijke tegenpartij verplicht zijn de (redelijke) kosten van juridische bijstand te vergoeden. Onze bijstand kost je als slachtoffer dan dus niets.

Wij staan je dan ook graag bij! 

Wat kunnen onze letselschade advocaten voor jou betekenen?

Je doet er verstandig aan om je in dit proces bij te laten staan door één van onze advocaten. Bij het vaststellen van de schade zullen onze letselschadespecialisten gebruik maken van zeer deskundige medische adviseurs.

Onze letselschade advocaten 
staan voor je klaar

Button LinksButton Links

Misschien ook interessant voor jou?