Wie is er aansprakelijk?

Voetgangers en fietsers (ook wel niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers genoemd) zijn zeer goed beschermd door de wet. Op het moment dat je als voetganger of fietser betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval met een motorrijtuig dan staat in principe vast dat jouw schade voor tenminste 50% wordt vergoed door de gemotoriseerde.

Dit is anders wanneer er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van jouw kant. Ook is van belang of de gemotoriseerde een beroep kan doen op overmacht. Dergelijke gevallen doen zich echter weinig voor.

Of meer dan 50% van jouw schade wordt vergoed, is afhankelijk van de vraag in welke mate over en weer fouten zijn gemaakt..

Voor verkeersongevallen tussen bijvoorbeeld twee motorrijtuigen geldt de zogenaamde "50%-regel" niet en wordt per geval beoordeeld in welke mate over en weer fouten zijn gemaakt.

Schadevergoeding

De schade die je lijdt dient door de veroorzaker van het ongeval te worden vergoed. Deze schade wordt bij een ongeval met een motorrijtuig in principe vergoed door de autoverzekering van de veroorzaker. Als eigenaar van een auto ben je immers verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Als voetganger of fietser ben je niet verplicht om een WA-verzekering af te sluiten waardoor het betalen van eventuele schade voor ingewikkelde situaties kan zorgen.

Wat kost het als je een advocaat inschakelt?

Staat de aansprakelijkheid vast, dan zal de aansprakelijke tegenpartij verplicht zijn de (redelijke) kosten van juridische bijstand te vergoeden. Onze bijstand kost je als slachtoffer dan dus niets.

Wij staan je dan ook graag bij!

Wat kunnen onze letselschade advocaten voor jou betekenen?

In veel gevallen zoekt de verzekeringsmaatschappij van de wederpartij contact met jou als slachtoffer. Je kunt daarbij het gevoel krijgen dat er niet optimaal in jouw belang wordt gehandeld. Je doet er dan ook verstandig aan je bij te laten staan door één van onze advocaten, zodat het overleg met de verzekeringsmaatschappij soepel verloopt. Voor het vaststellen van de schade is het immers van belang dat jouw letsel en de gevolgen daarvan goed in kaart worden gebracht.

Onze letselschade advocaten 
staan voor je klaar

Button LinksButton Links

Misschien ook interessant voor jou?