Onze advocaten zijn onder meer gespecialiseerd in de volgende deelgebieden:

  • bestemmingsplannen en gebiedsontwikkeling;
  • vergunningverlening op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  • planschade en nadeelcompensatie;
  • rechtsbescherming en handhaving.

Wat kunnen onze vastgoed advocaten voor jou betekenen?

Voor al je vragen en/of geschillen op het gebied van het publiekrechtelijk bouwrecht kun je terecht bij RWV Advocaten: van het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift tegen het niet verlenen van een omgevingsvergunning om te bouwen dan wel het indienen van een verzoek tot planschade of nadeelcompensatie.

Misschien ook interessant voor jou?