Nadat de beslissing is genomen dat u gaat scheiden, komt er een hoop op u af. Wat moet u allemaal regelen voor uw scheiding en waar moet u beginnen? Om u op weg te helpen, hebben wij een stappenplan voor u opgesteld.

Drie manieren van scheiden

Een van de eerste beslissingen die u moet nemen, is op welke manier u de scheidingsprocedure in wilt gaan. Er zijn globaal drie manieren om uw echtscheiding en de gevolgen daarvan te regelen:

Om een weloverwogen beslissing te kunnen maken, is het van belang om de voor- en nadelen van de verschillende opties te kennen.

Scheidingmediation

Wat is scheidingsmediation?

Mediation is een manier om conflicten op te lossen. Partijen proberen er samen uit te komen via de bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Mediation kan op ieder conflict worden toegepast, en zeker bij een scheiding kan mediation de meest geschikte manier zijn om meningsverschillen op te lossen en beslissingen te nemen over hetgeen geregeld moet worden.

Waarom scheidingsmediation?

Als u uit elkaar gaat, komt er veel op u af. Niet alleen in praktische zin, omdat er een hoop geregeld moet worden, maar ook emotioneel gezien heeft een scheiding de nodige impact. Het is daarom belangrijk dat u goed wordt begeleid waarbij er aandacht is voor uw emoties en de juridische aspecten. De mediator helpt u om met open vizier de werkelijke meningsverschillen te bespreken en begeleidt u om op een goede en respectvolle manier uit elkaar te gaan. Daarbij geeft de mediator u structuur en voorziet u van de benodigde juridische informatie. En als u de situatie niet meer overziet, helpt de mediator u hierbij.

Via mediation geeft u uw kinderen een stem tijdens uw scheiding

Zeker als u samen kinderen hebt, is het belangrijk uw partnerrelatie op een goede wijze te beëindigen. U hebt als ouders ook na de scheiding een belangrijke opvoedingstaak te vervullen. Tijdens de scheidingsmediation kunnen de kinderen (naar eigen wens) hun mening naar voren brengen. Zo voelen zij zich gehoord en worden hun belangen op een zorgvuldige wijze meegenomen in het geheel.

Mediation vs echtscheidingsprocedure

Tijdens de scheiding moet u een hoop regelen. In overleg kunt u concrete, uitgebreide en goede afspraken maken. En u kunt deze afspraken voorleggen aan een rechter. Een rechter is in een procedure echter gebonden aan de wettelijke marges en heeft slechts een beperkte vrijheid ten aanzien van de inhoud van zijn beslissing. Ook is een rechter gebonden aan termijnen, waardoor een echtscheidingsprocedure veel tijd in beslag kan nemen. Bij mediation bepaalt u daarentegen samen het tempo en de te bespreken onderwerpen.

Is scheidingsmediation iets voor mij?

Aangezien er in onderling overleg naar oplossingen wordt gezocht, leeft vaak ten onrechte het idee dat scheidingsmediation enkel nut heeft op het moment dat de verhoudingen tussen partijen goed zijn. Ook als u op gespannen voet staat met elkaar, biedt mediation uitkomst. Als de communicatie niet soepel verloopt, helpt de mediator u om de communicatie te verbeteren. De behoeften en wensen van u beiden komen op tafel te liggen. Onze ervaring is dat er door mediation meer begrip voor elkaar ontstaat, waardoor een deel van de spanning wegvalt en er ruimte ontstaat voor overleg.

Kosten scheidingsmediation

Een bijkomend voordeel van scheidingsmediation is dat u de kosten van de mediator deelt. Sommige rechtsbijstandsverzekeraars vergoeden bovendien de kosten van mediation (tot een bepaald maximum). Vraag dit dus even na als u een rechtsbijstandverzekering hebt.

Colleborative divorce

Naast scheidingsmediation is  overlegscheiden (collaborative divorce) ook een manier om uw scheiding te regelen. Deze wijze van het oplossen van een conflict tussen partners heeft dezelfde voordelen als mediation, zoals het voorkomen van een langslepende en kostbare procedure.

Dit alles gebeurt niet vanuit competitief perspectief, maar juist vanuit de intentie om er samen uit te komen. Omringd door een team van professionals wordt er samen gewerkt aan een regeling voor de gevolgen van de scheiding. Kernwoorden hierbij zijn respect voor elkaar en elkaars familiegeschiedenis.

Een van de voorwaarden voor het succesvol slagen van collaborative divorce is de afspraak dat de rechter niet mag worden ingeschakeld gedurende het proces. In een omgeving van open communicatie wordt verzekerd dat er tussen de scheidende partners evenwicht blijft bestaan in kennis, kunde, emoties en macht. Zo nodig wordt een deskundige ingeschakeld, zoals een accountant of een (kinder)psycholoog.

Ieder een eigen scheidingsadvocaat

U kunt er ook voor kiezen om ieder een eigen scheidingsadvocaat in de arm te nemen. Een scheidingsadvocaat behartigt uw belangen tijdens de gehele procedure en verzorgt het contact met uw (ex)partner of de advocaat van uw partner. Voordat er een echtscheidingsprocedure aanhangig wordt gemaakt, wordt er eerst geprobeerd om in onderling overleg tot afspraken te komen. Als het niet lukt om in onderling overleg afspraken te maken, volgt een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank.

Een echtscheidingsprocedure start met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Uw partner krijgt de kans op dit verzoekschrift te reageren via een zogenaamd verweerschrift. De rechter zal vervolgens een zitting bepalen om van ieder van u te horen hoe u de gevolgen van de scheiding wenst te regelen. Uiteindelijk spreekt de rechter de scheiding uit in een echtscheidingsbeschikking. De scheiding komt pas tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.  

Hoe u uw scheiding wilt regelen is uw keuze

Welk traject bij u past is afhankelijk van uw eigen voorkeur en situatie. Bij onze ervaren en gespecialiseerde scheidingsadvocaten, die tevens zijn opgeleid tot mediator, bent u hoe dan ook in goede handen. U kunt direct een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek of download het Stappenplan scheiden.

DOWNLOAD ONS STAPPENPLAN SCHEIDING

De gedachte aan een scheiding kan overweldigend zijn. Waar moet ik aan denken? Hoe verloopt de procedure? Wat kan ik verwachten? Hoe vertel ik het mijn partner? Hoe vertellen we het de kinderen? Al deze en andere vragen beantwoorden onze echtscheidingsadvocaten in het stappenplan scheiding. Zo heeft u een plan van aanpak en het helpt u uw relatie stap voor stap af te sluiten. 

Download stappenplan

Maak nu een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek in Leiden

Als je met een van onze echtscheidingsadvocaten wilt overleggen over de verschillende trajecten of als je meer informatie wenst over het verloop of de kosten van een echtscheidingsprocedure, dan ben je van harte welkom om kennis te komen maken. Je kunt samen komen (om bijvoorbeeld de mogelijkheden van mediation te onderzoeken) of alleen, als jullie beiden een eigen advocaat in de arm nemen.  

Je kunt je telefonisch (071-7502205) aanmelden of gebruikmaken van het formulier. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten en wij gebruiken deze tijd om je te informeren over het echtscheidingstraject.  

Gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging

Voldoet u aan de voorwaarden, dan betaalt de overheid een vast bedrag voor de kosten van de echtscheidingsadvocaat. En betaalt u alleen een eigen bijdrage. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging. U leest er alles over op www.rechtsbijstand.nl.

RWV Advocaten werkt niet met dat systeem. Wilt u daar toch gebruik van maken, neem dan contact op met het Juridisch Loket (0900-8020). Deze instantie verwijst u naar een echtscheidingsadvocaat die wel met gesubsidieerde rechtsbijstand werkt.