Scheiden is in veel gevallen een emotioneel ontwrichtend proces met een risico op escalatie, maar eigenlijk wil niemand in een vechtscheiding belanden, die emotioneel schadelijk is voor u, uw partner en uw kinderen. Scheidingsprocedures kunnen langdurig, venijnig en kostbaar zijn. Waarom zou u dat elkaar aandoen als er een minder pijnlijke, snellere en goedkopere route via mediation kan worden gevolgd.

Mediation kan het venijn verzachten

Via mediation zijn u en uw partner in een veilige setting beter in staat diepgaande conflicten te voorkomen. Daarnaast is gebleken dat partners zich eerder herstellen van tegenslagen en gemakkelijker een nieuwe start kunnen maken. Zonder goed einde immers geen goed begin.

Mediation gaat over de onderliggende belangen of behoeften en niet primair over wederzijdse verwijten. Mediation gaat over wat u en uw partner wél willen in plaats van niet willen. Als u daar met elkaar over kunt praten, dan kunt u toewerken naar een regeling en kijken naar de toekomst. Mediation gaat over samenwerkende (ex) partners en ouders in plaats van vechtende (ex) partners en ouders.

Mediation, ook voor uw kinderen

Een scheiding heeft altijd impact op een kind. Ook als gebroken gezin blijft u via de kinderen toch met elkaar verbonden. De mediator kan er ook voor de kinderen zijn en desgewenst met de kinderen praten. Op deze wijze kunnen alle wensen van alle betrokkenen worden geïnventariseerd en de beste oplossing worden gezocht passend bij uw specifieke situatie en dat van uw kinderen.

Voordelen mediation: gemaakte afspraken houden langer

Het is goed denkbaar dat u en uw partner allebei vanuit een andere invalshoek naar de dingen kijken. Bij mediation moet u er samen zien uit te komen in plaats van dat een beslissing door een rechter wordt opgelegd. Gemaakte afspraken na een mediation worden gemiddeld genomen goed nagekomen, beter dan een opgelegde afspraak. Als mediation onverhoopt toch niet lukt, dan staat de gang naar de rechter natuurlijk altijd nog open.

Scheidingsmediator

Mediation bij scheiding vraagt om gespecialiseerde juridische en financiële knowhow van de mediator die u en uw partner begeleidt bij het treffen van regelingen van kinder-/ en partneralimentatie en de vermogensrechtelijke afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap of huwelijkse voorwaarden. Kennis van actuele rechtspraak, wetgeving en de fiscale en financiële aspecten is daarbij vanzelfsprekend een must. Een scheidingsmediator heeft die specifieke kennis en bovendien een kwaliteitswaarborg.

Kom gratis kennismaken en bepaal of mediation iets voor u is

Onze scheidingsmediators zijn opgeleid tot mediator, zodat zij u op een vakkundige manier kunnen begeleiden. Zij hebben aandacht voor de emoties, de juridische aspecten en de belangen van de kinderen. Bent u benieuwd of mediation iets voor u is? U bent van harte welkom om gratis kennis te komen maken. U kunt zich telefonisch (071-7502205) of via onderstaand formulier aanmelden voor een gratis kennismakingsgesprek. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten en wij gebruiken deze tijd om u te informeren over het mediationtraject.

Mediation biedt kansen, laat deze niet liggen!