Een echtscheiding, met alle emoties die daarbij horen, is voor alle betrokkenen een zeer ingrijpende gebeurtenis. Goede begeleiding in dat proces is erg belangrijk. Zeker als u ondernemer bent, gezien alle financiële en juridische complicaties die bij een scheiding komen kijken. Zowel bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden/verdeling van de gemeenschap, het vaststellen van de kinderalimentatie en partneralimentatie en bij de pensioenverevening is uw onderneming een bron van discussie. Om te voorkomen dat uw scheiding een langdurig, kostbaar en moeizaam traject wordt, is het belangrijk dat u voor de juiste vorm van scheiden kiest met de juiste begeleiding. 

Er zijn drie verschillende manieren voor u als ondernemer om te scheiden; een overlegscheiding, mediation en een procedure bij de rechtbank. 

Overlegscheiding; sneller, voordeliger en met respect voor elkaar

Het belangrijkste kenmerk van overlegscheiden, ook wel collaborative divorce genoemd, is dat de scheiding in overleg wordt geregeld, dus zonder rechtszaak. Bij een overlegscheiding wordt u samen beiden begeleid door een team van deskundigen waaronder twee advocaten, een financieel deskundige en een coach. Overlegscheiden kent veel voordelen, zeker voor u als ondernemer. 

Zo is het veel sneller afgerond dan een echtscheidingsprocedure omdat die kan ontaarden in een vechtscheiding. Het is per saldo ook voordeliger. Overlegscheiden gebeurt in alle rust en openheid, met respect voor elkaar. Dat leidt tot duurzame oplossingen waar u allebei achterstaat en waar meer ruimte is voor persoonlijke wensen en belangen van uw onderneming. 

U en uw partner hebben in dit traject een eigen advocaat, waarbij beide advocaten de belangen behartigen, maar niet tegen elkaar strijden. Een coach begeleidt het proces en de financieel expert zorgt voor de zakelijke kant van het geheel. Zonodig wordt er een kindercoach bij betrokken. Op deze manier worden alle expertises bij elkaar gebracht om een scheiding respectvol, efficiënt en duurzaam af te sluiten. Voor meer informatie zie www.overlegscheiden.com
 

Mediation; een advocaat-mediator voor u en uw partner
 

In een mediationtraject wordt u samen begeleid door een onafhankelijke derde, de mediator. De mediator geeft u en uw partner alle nodige informatie over de juridische en financiële aspecten van de scheiding. Daarnaast besteedt de mediator aandacht aan de relationele en emotionele kant van de scheiding. De kosten voor een scheiding met een mediator vallen vaak lager uit dan wanneer u beiden een eigen advocaat in de arm neemt. Als u en uw partner zich inzetten bij de mediation sessies, verloopt een scheiding via mediation daarnaast vaak sneller dan een scheiding via advocaten.

Als u voor mediation kiest, zijn er veel meer mogelijkheden voor oplossingen dan in een procedure bij de rechtbank. Ook ten aanzien van de discussiepunten rond uw onderneming. In een mediationtraject wordt er altijd een deskundige accountant ingeschakeld voor onafhankelijk advies over bijvoorbeeld de waarde van de onderneming en het inkomen van u als ondernemer met het oog op de alimentatie

Laat u zich begeleiden door een gespecialiseerde vFAS mediator dan weet u zeker dat u te maken heeft met een specialist die alle kennis in huis heeft om u en uw partner in dit traject te begeleiden. Voor meer informatie zie www.vfas.nl of www.verder-online.nl. 

Procedure rechtbank; ieder voor zich, de rechtbank beslist

In een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank wordt u begeleid door een advocaat. Uw partner heeft ook een eigen advocaat. In de procedure neemt de rechtbank beslissingen over de gevolgen van de echtscheiding. Onder andere over de verdeling van uw onderneming, over de alimentatie die u u kunt betalen en over het pensioen dat in de onderneming is opgebouwd. Uiteraard probeert uw advocaat in goed overleg met de andere partij tot afspraken te komen, maar dat is niet altijd mogelijk en de uitkomst in een procedure bij de rechtbank is onzeker. 

Als u zich laat begeleiden door een gespecialiseerde vFAS advocaat, weet u zeker dat u te maken heeft met een specialist. Deze advocaat heeft altijd overleg met uw accountant over de onderneming en schakelt zo nodig een fiscalist in.

Onze voorkeur; scheiden via een mediationtraject of overlegscheidingstraject
 

Het zal u vast niet verbazen dat wij als scheidingspecialisten u als ondernemer altijd adviseren om in goed overleg de gevolgen van de scheiding te regelen. Dus bij voorkeur in een mediationtraject of overlegscheidingstraject. U kunt voor alle vormen van echtscheiding bij onze familierechtspecialisten terecht.

Bovendien hebben wij alle kennis in huis voor u als ondernemer, van vastgoedrecht en arbeidsrecht tot ondernemingsrecht. Wij beschikken daarnaast over een groot netwerk van deskundige professionals, waaronder notarissen, accountants en fiscalisten. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact met mij of een van de overige familierechtspecialisten opnemen.