Waarom mediation bij scheiding?

Eén ding weet je zeker, je wilt geen vechtscheiding. Dan is mediation een uitstekende keuze. Bij mediation gaan jij en je partner samen met een neutrale en onafhankelijke deskundige (de scheidingsmediator) om tafel om afspraken te maken die voor jullie allebei acceptabel zijn. 

De scheidingsmediator informeert en begeleidt jullie bij zakelijke en juridische kwesties én houdt rekening met de gevoelens, gedachten, belangen en zorgen die bij jullie (kunnen) spelen. Zodat jullie zowel zakelijk als respectvol uit elkaar kunnen gaan.

mediation

Samen zoeken naar een oplossing

Bij mediation heb je zelf de regie

Bij mediation hebben jij en je partner zelf de regie. De scheidingsmediator waakt over het bereiken van een evenwichtige regeling en helpt eventuele zakelijke en niet-zakelijke argumenten ‘uit te ruilen’. Zoals duidelijkheid over de prijs van het huis en een goede zorgregeling voor de kinderen. In mediation kunnen jullie bovendien creatieve afspraken maken, iets wat bij een rechter niet zo makkelijk kan. 

De scheidingsmediator helpt ook helder te krijgen wat niet gezegd maar wel gedacht wordt. Of wat onbewust speelt. Dit helpt om nog beter te bepalen wat jullie daadwerkelijk willen.

waarom mediation bij scheiding? ik kan toch ook naar de rechter

Natuurlijk kun je ook een eigen advocaat inschakelen die alleen voor jouw belangen opkomt. En die de zaak voorlegt aan de rechter. Dan loop je alleen het risico dat de rechter niet meegaat in wat jij belangrijk vindt. En dat het conflict met je ex verergert omdat je alleen nog maar indirect en via advocaten communiceert. Waardoor die procedure ook nog meer tijd, geld en pijn kost. En vaak minder brengt dan wat je in goede afstemming onder leiding van een scheidingsmediator kunt behalen.

Lees meer

VOORDELEN VAN MEDIATION BIJ SCHEIDING

In de rechtszaal kent een scheiding vaak een winnaar en een verliezer. Bij mediation zijn er geen verliezers. De kracht van mediation is juist om er samen uit te komen, zodat er sprake is van win-win. Wel zo prettig, zeker als jullie na de scheiding nog veel met elkaar te maken krijgen. Als jullie samen kinderen hebben bijvoorbeeld. 

Er zijn meer voordelen:

1. Bij mediation heb je zelf invloed op de uitkomst

Bij mediation werk je allebei naar een oplossing toe en kom je samen tot een evenwichtige overeenstemming. Je hebt direct contact met elkaar. Bij een gerechtelijke procedure praat je via advocaten en beslist de rechter wat de beste oplossing is. Ben je dus afhankelijk van een ander. Met het gevaar dat, als een van jullie het niet eens is met de beslissing van de rechter, er nog een hoger beroep achteraan komt.

2. De kosten van mediation zijn een stuk lager

De kosten zijn vaak lager dan bij een gerechtelijke procedure waarbij jij en je partner elk een eigen advocaat hebben die voor jullie belangen opkomt. Bij mediation hebben jullie samen één scheidingsmediator die jullie (meestal) samen betalen. 

3. Bij mediation werk je informeel aan een gezamenlijke oplossing
 

Bij een formele juridische procedure sta je tegenover elkaar. Bij mediation ga je het gesprek aan onder veilige en deskundige leiding van een scheidingsmediator. Dat zorgt vaak voor een veel betere relatie tussen jou en je partner. Zeker als jullie kinderen hebben, is dit voordelig. Je kunt de kinderen in mediation ook een eigen stem geven, zodat zij zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Een oplossing in mediation zorgt doorgaans voor rust in de toekomst.

4. Bij mediation kun je bepalen wat je zelf afspreekt en wat je aan de rechter voorlegt

Komen jullie er met mediation samen niet uit, dan is een gang naar de rechter alsnog nodig. Een goede scheidingsmediator bespreekt tijdig met jullie of het nog zin heeft om door te gaan. Misschien komen jullie er niet op álle punten samen uit, maar op de meeste wel. Dan kun je afspraken dat je alleen dat waarover je het niet eens bent aan de rechter voorlegt. Dat bespaart tijd en geld in de procedure.

In deze video leggen onze scheidingsmediators nog even kort uit wat de voordelen zijn van mediation en dat u mediation kunt inzetten om uw scheiding te regelen, maar ook om afspraken te maken over o.a. partneralimentatie, kinderalimentatie en omgang.

wat klanten over ons zeggen

Ciska Elsinga heeft mij ondersteund bij een mediationtraject t.a.v. een echtscheiding. Zeer positieve ervaringen heb ik met haar. Een prettige samenwerking waarin Ciska juridisch doortastend is met oog voor de menselijke kant en verhoudingen. Met snelle en adequate dienstverlening is ze een echte steun in de rug! 

Anoniem

particulier

voorwaarden voor mediation bij scheiding

1. Open luisteren

Jij en je partner zijn bereid open naar de ander te luisteren. Dat is niet makkelijk, zeker niet als er emoties meespelen en dat is bij een scheiding vrijwel altijd het geval.
Luisteren betekent niet dat je het met je ex eens hoeft te zijn. Ook als je weet waarover jullie het oneens zijn, kun je met hulp van de scheidingsmediator nadenken over alternatieven of oplossingen.

2. Openstaan voor alternatieve oplossingen

Jij en je partner zijn bereid een oplossing te vinden die zoveel mogelijk in de individuele én gemeenschappelijke belangen past. Waarbij je, als je iets weggeeft, iets anders mag terugkrijgen.

wat biedt een scheidingsmediator

  • een open gesprek in een veilige omgeving.
  • vertrouwelijkheid en geheimhouding van de gesprekken.
  • vrijuit kunnen spreken en schrijven omdat je pas gebonden bent aan iets nadat je ervoor hebt getekend.
  • je tekent pas als je weet waarvoor je tekent en je ook alle gevolgen daarvan kunt overzien.
    een overzicht van waar het jou en je partner écht om gaat, waar jullie het over eens zijn of kunnen worden of wat jullie verdeeld houdt.
  • samenwerken aan een oplossing die recht doet aan alle belangen.
  • regelen van zakelijke en persoonlijke onderwerpen met betrekking tot de echtscheiding.

waar leidt een succesvolle mediation toe?

  • echtscheidingsconvenant (een schriftelijke overeenkomst met daarin afspraken over de gevolgen van de scheiding).
  • ouderschapsplan (een schriftelijke overeenkomst met daarin afspraken over de zorg voor de kinderen, hun woonplaats, omgang met de ouders, informatie en kinderalimentatie.

kosten scheidingsmediator

Zoals gezegd, is een bijkomend voordeel van mediation dat je de kosten van een scheidingsmediator (meestal) deelt. Qua uurtarief moet je denken aan € 250,00 per uur. We zien in de praktijk dat voor een succesvolle mediation gemiddeld drie gesprekken nodig zijn. Vervolgens legt de scheidingsmediator de gemaakte afspraken vast in een echtscheidingsconvenant en indien nodig een ouderschapsplan. Totaal neemt een mediation gemiddeld 15 uren in beslag. Maar de nadruk ligt op gemiddeld. Iedereen is anders en iedere situatie is anders. Pin ons hier dan ook niet op vast, we geven je slechts een indicatie.

Sommige rechtsbijstandverzekeraars vergoeden bovendien de kosten van mediation (tot een bepaald maximum). Vraag dit dus even na als je een rechtsbijstandverzekering hebt.

Gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging

Voldoen jullie aan de voorwaarden, dan betaalt de overheid een vast bedrag voor de kosten van de scheidingsmediator. En betalen jullie alleen een eigen bijdrage. Dit  heet gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging. Je leest er alles over op www.rechtsbijstand.nl.

RWV Advocaten werkt niet met dat systeem. Wil je daar toch gebruik van maken, neem dan contact op met het Juridisch Loket (0900-8020). Deze instantie verwijst je naar een scheidingsmediator die wel met gesubsidieerde rechtsbijstand werkt.

Maak gratis kennis met een scheidingsmediator

De scheidingsmediators van RWV Advocaten zijn deskundig en ervaren in de juridische én psychologische zaken die bij een scheiding spelen. Ze hebben aandacht voor de partners en voor de kinderen.

Wil je onderzoeken of mediation voor jullie scheiding werkt? Dan ben je van harte welkom voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur. Een prettige manier om meer informatie te krijgen over het mediationtraject en wat daarvoor nodig is.

Een afspraak maken kan telefonisch (071-7502205) of via onderstaand formulier.

misschien ook interessant voor jou