Eén van uw werknemers raakt langdurig arbeidsongeschikt als gevolg van een ongeluk of ongeval geheel buiten uw schuld om. U bent verplicht gedurende maximaal twee jaar het loon van uw zieke werknemer door te betalen. Dit betekent een grote kostenpost voor u als werkgever. U lijdt loonschade. Wanneer een derde aansprakelijk is voor het letsel van uw werknemer, kunt u deze loonschade op deze derde verhalen. Iets dat u wellicht niet bekend is of te ingewikkeld vindt. Ten onterechte en bovendien zonde.

Aansprakelijkheid dient vast te staan

De eerste stap voor het verhalen van uw loonschade is het aansprakelijk stellen van de derde die het letsel aan uw werknemer heeft toegebracht. Vaak zal er vanaf dat moment een verzekeraar in beeld komen die vervolgens in de rechten van de derde zal treden. Verzekeraars zijn over het algemeen geneigd de aansprakelijkheid af te wijzen of zullen hun best doen u te verwarren met juridische argumenten. Laat u zich daar niet door uit het veld slaan. Staat de aansprakelijkheid vast, dan kunt u uw schade van de aansprakelijke derde vorderen.

Welke kosten komen kunt u vorderen?

Nettoloon
U kunt het netto bedrag van het salaris van uw werknemer vorderen.

Re-integratiekosten
Kosten die u als werkgever maakt ter bevordering van de terugkeer van uw zieke werknemer naar het werk, komen ook voor vergoeding in aanmerking. U kunt hierbij denken aan de volgende kosten:

  • Kosten arbodienst;
  • Kosten van administratieve activiteiten, zoals het opstellen van het plan van aanpak;
  • Kosten ter bevordering van terugkeer naar de arbeid, zoals cursussen, herscholing en bemiddelingskosten;
  • Kosten ter aanpassing en/of bereikbaar maken van de werkplek;
  • Kosten rechtsbijstand, voor zover deze kosten redelijkerwijs zijn gemaakt en de hoogte daarvan redelijk wordt geacht.

Wacht niet te lang met het vorderen van uw loonschade!

Vijf jaar nadat het ongeluk of ongeval heeft plaatsgevonden verjaart uw recht om deze schade te verhalen.

Advies of rechtsbijstand nodig?

Heeft u te maken met een werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt door toedoen van een ander? Wijst de verzekeraar de aansprakelijkheid af en/of verwart hij u met juridische argumenten? Neem gerust contact op met mij.

Oorspronkelijk auteur: mr. Hélène de Jongh (zij is sinds de augustus 2014 niet meer werkzaam bij RWV Advocaten)