Wanneer u een geschil heeft met uw werknemer of met uw werkgever, uw verhuurder of huurder, uw buurman of iemand met wie u zaken doet, hoeft dit niet altijd een gang naar de rechtbank te betekenen. In heel veel gevallen is een geschil zeer geschikt om met behulp van begeleiding door een mediator samen op te lossen.

Als u gaat scheiden, vergroot u met het doorlopen van een mediationtraject de kans dat u na het afwikkelen van de echtscheiding beter in staat bent om met elkaar te communiceren en dat gemaakte afspraken langer over en weer gedragen worden. Dit is in het bijzonder van belang in het geval er kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken.

Mediator

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die u en de andere partij helpt om samen tot een oplossing te komen. In tegenstelling tot een advocaat is de mediator onpartijdig en neemt hij geen standpunt in. In tegenstelling tot de rechter, neemt een mediator geen beslissingen.

De juiste keuze?

Als u voor mediation kiest, betekent dit dat u actief meewerkt aan het vinden van een oplossing. U bent bereid om samen met de andere partij een oplossing te vinden.

Bij mediation kunt u ook niet-juridische aspecten in de oplossing betrekken. Dit is in een juridische procedure bij de rechtbank niet mogelijk.

Mediation is dè oplossing wanneer u de oplossing in eigen hand wilt houden, wanneer u uw geschil goed wilt afsluiten of wanneer u bereid bent om met de andere partij te overleggen en te onderhandelen. Een oplossing via mediation zorgt er ook voor dat de (goede) relatie met de andere partij in stand kan blijven.

Goedkoper en sneller

Meestal is de mediation na enkele bijeenkomsten afgerond. Dat betekent dat mediation vaak goedkoper is dan een procedure bij de rechter. Het is bij mediation zelfs mogelijk om geschillen waarvoor verschillende gerechtelijke procedures lopen, in één keer op te lossen. Dat scheelt tijd en geld!

Is mediation iets voor u?

Geschillen kunnen overal en op elk moment ontstaan. Onze mediators streven er naar om deze voor u op te lossen en waar mogelijk geschillen te voorkomen. Bent u benieuwd of uw geschil geschikt is voor mediation of heeft u andere vragen, dan kunt u bij de (register) mediators van RWV terecht.