Tijdens deze coronacrisis heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) voor de 18 gemeenten die onder haar vallen (waaronder Leiden en Noordwijk) meerdere noodverordeningen aangenomen. Mijn collega heeft hier recent een artikel over geschreven. Een van de noodverordeningen treft de verblijfsrecreatie hard. U heeft als eigenaar van een camping, vakantiehuis, B&B of andere verblijfrecreatie uw deuren moeten sluiten. Terwijl hotels wel open mogen blijven. Biedt een aanvraag tot nadeelcompensatie uitkomst?

Noodverordeningen Veiligheidsregio Hollands Midden

Er kwamen steeds meer noodverordeningen voor de verblijfsrecreatie en ze werden steeds strenger:

  • De eerste noodverordening trad op 14 maart om 20:00 uur in werking. Deze bevatte het verbod op het organiseren van evenementen van meer dan 100 personen. Twee dagen later werd de tweede noodverordening aangenomen met meer verboden. Zo moesten sauna's en fitnessclubs hun deuren sluiten alsook coffeeshops en horeca. Een uitzondering werd gemaakt voor de hotelrestauraties.
  • Daarna zag op 26 maart de derde noordverordening het licht. Daarin werden alle evenementen verboden, behalve huwelijksvoltrekkingen en geloofsbijeenkomsten met maximaal 30 personen. Ook werd de ‘1,5 m afstand en niet meer dan drie’ regel ingevoerd. Contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, werden verboden. Kinderopvangen en scholen moesten hun deuren sluiten (behalve voor opvang van kinderen van ouders in vitale beroepen) en tehuizen mochten niet meer worden bezocht.

Aanpassing derde noodverordening Veiligheidsregio Hollands Midden

Op vrijdag 3 april om 12:00 uur trad een aanpassing op de derde noodverordening in werking. Dit nieuwe verbod geldt in principe tot 10 mei, nadat de paasvakantie en meivakantie zijn afgelopen, dus ook na 28 april.

De aanpassing houdt hoofdzakelijk in dat het aanbieden van 'recreatief nachtverblijf,' verboden is. Dit betekent dat bijvoorbeeld strand- en vakantiehuisjes, campings en B&B’s hun deuren moeten sluiten. Daarmee kan de zorgcontinuïteit van de vaste inwoners van een gemeente worden gegarandeerd en vermindert het aantal reisbewegingen. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor hotels.

Ongelijkheid tussen hotels en andere verblijfsrecreaties

In de 18 gemeenten die de Veiligheidsregio Hollands Midden rijk is, ontstaat door deze uitzondering een ongelijkheid tussen hotels en niet-hotels. Hotels mogen openblijven, zowel voor het aanbieden van logies, als eten en drinken. Alle andere aanbieders van nachtverblijven, zoals recreatieparken, strandhuisjes en kampeerterreinen moeten dicht, ook na 28 april.

Vraag nadeelcompensatie aan

U begrijpt uiteraard, net als iedereen, dat er maatregelen worden genomen, maar dan mogen de lasten van deze maatregelen niet onevenredig worden verdeeld. Maar wat kunt u als eigenaar van een verblijfsrecreatie doen als u de deuren heeft moeten sluiten? U kunt geen beroep instellen tegen de noodverordening of de aanpassing daarvan. De stelling dat u ten onrechte anders worden behandeld dan hotels, dat u langer dan 28 april gesloten moet zijn, kan namelijk niet door de bestuursrechter worden beoordeeld.

Wel kunt u nadeelcompensatie aanvragen. Nadeelcompensatie is een vergoeding van schade door rechtmatig overheidshandelen die het normale ondernemersrisico overtreft en één onderneming (of groep) onevenredig zwaar treft. Dergelijke verzoeken kunt u indienen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen. In deze situatie de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Momenteel is nog geen duidelijkheid over welke procedure en maatstaven die de voorzitter – voor de Veiligheidsregio Hollands Midden is dit de zittende burgemeester van Leiden – zal toepassen op uw verzoek. Maar nooit geschoten is altijd mis, toch?

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen met betrekking tot de genomen maatregelen in de noodverordeningen? Of wilt u dat wij u helpen met het indienen van een aanvraag tot nadeelcompensatie? Neem dan contact op met mij of één van de andere bestuursrechtadvocaten. U kunt uw vraag ook voorleggen aan de specialisten van onze Coronavirus Helpdesk.