U informeert uw klanten via social media over de ontwikkelingen binnen uw onderneming. Slechts een simpele tekst alleen trekt geen aandacht. U kiest er dus voor om een foto van het internet te halen om de boel op te vrolijken en meer ‘likes’ of ‘retweets’ te genereren. Dat lukt, maar niet lang daarna ontvangt u ook een brief van een advocaat: u heeft inbreuk gemaakt op het auteursrecht van zijn/haar cliënt. Als u zo’n brief ontvangt, schakel dan snel om te voorkomen dat u ook zijn/haar advocaatkosten moet betalen.

“Maar ik wist niet dat er auteursrecht op zat”

U was zich van geen kwaad bewust. Vermoedelijk wist u niet eens dat de door u gebruikte foto werd beschermd door een auteursrecht. Het auteursrecht is echter meedogenloos! Al vanaf het allereerste moment dat u – zonder toestemming of licentie – de foto op uw socialmediakanaal zet, bent u ‘schadeplichtig’. De rechthebbende, vaak de exploitant of de maker van de foto, hoeft u niet eens eerst een waarschuwing te geven. Het onbewust schenden van een auteursrecht komt direct voor uw rekening en risico

Procedure intellectueel eigendom: u moet mogelijk ook advocaatkosten wederpartij betalen

Gaat u niet direct in op het verzoek om de foto offline te halen, een (vaak forse) schadevergoeding te betalen en een onthoudingsverklaring te tekenen, dan kunt u een dagvaarding verwachten. En dan kunnen de kosten nog verder oplopen. In procedures die gaan over intellectueel eigendom (waaronder die over auteursrecht) kunt u namelijk worden veroordeeld in de volledige proceskosten van de wederpartij.

Dit betekent dat u niet een beperkt deel van de advocaatkosten van de andere partij dient te betalen (een liquidatietarief, zoals in de meeste andersoortige zaken het geval is), maar alle gemaakte advocaatkosten (naast de eventuele eigen advocaatkosten). Deze kosten zijn in veel gevallen dus nog veel hoger dan het bedrag dat u verschuldigd bent vanwege de inbreuk op het auteursrecht.

Onbewust inbreuk op auteursrecht gemaakt? Mogelijk geen volledige proceskostenveroordeling

Inbreuk maken kan dus zware financiële gevolgen met zich mee brengen, ook als u er zelf niet van op de hoogte bent. Desalniettemin kan de rechter wel in aanmerking nemen of u al dan niet met opzet inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht. Dit zal voor uw schadeplichtigheid niet uitmaken, maar wellicht wel voor de veroordeling in de (volledige) kosten van de procedure.

Zo ook in een recente zaak bij de Rechtbank Limburg. Een man had zijn nichtje foto’s laten zoeken voor een gratis online taaloefening. Zij had een foto van een beroepsfotograaf gebruikt, als gevolg waarvan de fotograaf een procedure tegen de man startte. Hij vorderde (naast een schadevergoeding) een volledige proceskostenvergoeding, maar de rechter kende deze niet toe. Het ging volgens de rechtbank om een “zeer eenvoudige, niet bewerkelijke zaak”, waarbij (onder meer) in aanmerking werd genomen dat de inbreuk niet opzettelijk was gepleegd. Dat zorgde ervoor dat de fotograaf ‘slechts’ de proceskosten volgens het liquidatietarief kreeg toegekend, een bedrag dat bij een toekenning van de volledige proceskosten nagenoeg zes keer zo groot zou zijn geweest.

Brief ontvangen waarin staat dat u inbreuk op auteursrecht heeft gepleegd? 

Of zoekt u advies over het gebruik van beeldmateriaal op uw website of social media? Neem gerust contact op met ons op. Wij helpen u graag verder.