Laat je maatwerksoftware voor jouw onderneming ontwikkelen, dan is het van belang om goed stil te staan bij de vraag bij wie het auteursrecht op die software komt te liggen. Je wilt uiteraard zelf in de hand hebben wat je wel en niet met de software en de achterliggende broncode kunt doen.