Een relatie van u heeft een financiering nodig. Het bedrijf staat goed bekend. Het heeft een goed gevulde orderportefeuille. Verder is er een robuuste post vorderingen op debiteuren die u ter zekerheid in de vorm van verpanding worden aangeboden. Het gaat om vorderingen op grote bedrijven die ‘goed zijn voor hun geld’. U denkt uw risico te hebben beperkt. Maar is dat nu wel zo?

Verpandingsverbod in inkoopvoorwaarden

Veel grote ondernemingen (maar ook overheden en woningbouwcoöperaties) nemen in hun inkoopvoorwaarden een verpandingsverbod of een verbod tot overdracht op. Het is dan dus niet mogelijk om de vordering te verpanden danwel over te dragen. Een reden hiervoor is dat men op deze manier niet met een andere partij kan worden geconfronteerd.

Overdrachtsverboden of verpandingsverboden hebben vergaande gevolgen

Het belangrijkste probleem is dat die vordering dus niet verpand kan worden aan u als financier. U denkt een stevig onderpand te hebben. Feitelijk heeft u, als alle debiteuren een verpandingsverbod hanteren, helemaal geen onderpand!

Als de schuldenaar failliet gaat, zal de curator u als financier hier op wijzen en alle debiteuren, die een verpandingsverbod hanteren, voor de boedel opeisen. U kunt dan achter in de rij aansluiten bij de curator. De ervaring leert dat in het gros van de faillissementen er geen uitkering komt aan gewone - concurrente - schuldeisers. U staat in die gevallen dus meestal met lege handen.

Ga na of debiteuren verpandingsverboden hanteren en vraag zo nodig andere zekerheden

U en vele anderen met u blijken zich nog altijd onvoldoende bewust te zijn van de consequenties van verpandingsverboden. Als u gaat financieren en als zekerheid een pandrecht op een debiteurenportefeuille wordt aangeboden, dient u na te gaan of deze debiteuren verpandingsverboden hanteren. Als dit het geval is, dient u (ook) andere zekerheden te vragen.

Schuldenaar, wees ook bewust van het risico!

Degene die een financiering aangaat dient ook bewust te zijn van dit risico. Vaak zijn meerdere zekerheden verstrekt, waaronder borgstellingen. Blijkt de verpanding van de debiteuren door verpandingsverboden een schijnzekerheid, zal de financier de borg aanspreken.

Meer informatie?

De specialisten van onze insolventierechtsectie hebben diepgaande kennis van deze materie en kunnen financiers, maar ook schuldenaren helpen bij het inrichten én beperken van de risico's. Heeft u vragen, neem gerust contact op met mij of een van de andere insolventierechtspecialisten.