Schuldeisersakkoorden: Hoe problematische schulden te herstructureren?

Schuldeisersakkoorden zijn overeenkomsten tussen een schuldenaar en (delen van) haar schuldeisers. Op dit moment is een buitengerechtelijk akkoord naar Nederlands recht lastig te effectueren. In faillissement en/of surseance is het een stuk eenvoudiger, maar als gevolg van insolventie is veel schade dan al ingetreden. In komende wetgeving wil men dit aanpassen: een akkoord kan dan aan een weigerachtige minderheid worden opgelegd. 

Inleiding

Ondernemen is risico’s nemen. Vooruitkijken en/of kansen ontdekken, waar anderen bedreigingen zien. Dat gaat niet altijd goed. Een product blijkt niet in de markt aan te slaan. Een bedrijfspand dat op de groei gekocht is, blijkt veel te ruim. De markt, die jarenlang een stabiele groei vertoonde, valt onverwacht weg. Als gevolg van deze omstandigheden lopen de schulden snel op. Met wat pech voldoet de onderneming niet meer aan haar financieringsvoorwaarden en dreigt een algehele implosie. Soms is er aan het einde van de tunnel licht te zien, maar kan het einde door alle schulden niet meer worden bereikt. Een serieuze schuldenreductie is dan vaak de enige mogelijkheid op continuïteit. Hoe dit te doen?
 

In paragraaf 2 besteden wij eerst kort aandacht aan de soorten schuldeisers. Vervolgens wordt in paragraaf 3 ingegaan op het buitengerechtelijk akkoord naar huidig Nederlands recht. In paragraaf 4 komt het akkoord in faillissement en surseance van betaling aan de orde. In paragraaf 5 wordt de Wet Continuïteit Ondernemingen II besproken. Tot slot sluiten wij af met een korte conclusie in paragraaf 6.

----------------------------------------------------------
Bron: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, jaargang 5, nummer 3, juli 2017