MENU

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt de waarneembare creatieve schepping van de auteur. Schilderijen, boeken en foto’s zijn de meest bekende objecten waarop auteursrechten rusten.

Auteursrechten ontstaan automatisch door de creatie van het werk. Er zijn dan ook geen nadere formaliteiten vereist voor het ontstaan van het auteursrecht. 

Het auteursrecht geeft een aantal uitsluitende bevoegdheden aan de auteursrechthebbende.
Het auteursrecht geeft het uitsluitende recht het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen (exploitatierechten). Daarnaast verschaft het auteursrecht de maker ook persoonlijkheidsrechten.

© 2021 RWV