Recentelijk werd Olympus Nederland geconfronteerd met een geschil over intellectuele eigendomsrechten. Het ging om betrekkelijk complexe juridische materie, met grote belangen voor een brede klantenkring in de medische wereld, gevoelige persoonlijke verhoudingen en een belangrijke ethische component. Dit was aanleiding voor haar om juridische (en strategische) begeleiding te zoeken.

Henk Braat (oud Algemeen Directeur van Olympus Nederland) vertelt hierover: “Al sinds jaar en dag werkt Olympus Nederland met tevredenheid én plezier samen met RWV Advocaten in de onverhoopte situaties dat (juridische/strategische) assistentie nodig is. Dat was de reden voor ons om RWV ook voor deze auteursrechtelijke kwestie te benaderen.”

Focus op auteursrecht

Diverse onderwerpen binnen het auteursrecht speelden een rol in het geschil:

  • het uitputtingsleerstuk,
  • de werktoets,
  • (de strekking van) het openbaarmakingbegrip, en
  • de kwalificatie van licentieovereenkomsten.

Juridisch stevig fundament

We stelden een team samen, bestaande uit Matthy van Paridon, Harjo Bakker en Jasper Schnezler*.
 

Henk Braat beschrijft de samenwerking en hoe hij deze heeft ervaren: “Het was met alle drie erg prettig en snel schakelen. Mede dankzij hun deskundigheid, strategische adviezen en terughoudend optreden, hebben we het geschil met een heel bevredigend resultaat kunnen oplossen. Jasper is als auteursrechtspecialist naar voren geschoven en heeft een heel gedegen juridisch fundament verzorgd. Dat is van grote invloed geweest op de uiteindelijke uitkomst. Daarbij heeft hij laten zien op hoog niveau alle aspecten van het intellectuele eigendomsrecht in de vingers te hebben en dat zeer professioneel in de praktijk brengt. Het naar buiten te brengen van deze ‘review’ is eens te meer een blijk van onze waardering voor RWV.”

* Jasper is inmiddels niet meer werkzaam voor RWV Advocaten. Voor vraagstukken over IE kun je bij een van de overige advocaten intellectueel eigendom terecht.