MENU

Handelsnaamrecht

In de Handelsnaamwet (Hnw) worden zaken over handelsnamen geregeld. In feite is een handelsnaam de naam waaronder jouw onderneming wordt gedreven en zich dus richting het publiek profileert. Het recht op een handelsnaam is niet aan allerlei vormvereisten gebonden. Het recht ontstaat zodra je je als ondernemer onder een bepaalde handelsnaam aan het publiek presenteert.

Handelsnaam

Aan handelsnamen worden nauwelijks bijzondere eisen gesteld. Belangrijk is dat een handelsnaam kan worden opgeschreven en dat deze kan worden uitgesproken. Daarmee is de handelsnaam zowel visueel als auditief kenbaar. Het gaat bij handelsnamen dus niet om vormgeving of kleurgebruik.

Ook beschrijvende handelsnamen kunnen gewoon worden gebruikt (anders dan bij een beschrijvend merk). En net als bij merken, bestaan er sterkere en zwakkere handelsnamen.

Handelsnaam mag niet misleidend zijn

Omschrijvende handelsnamen mogen dus worden gebruikt. Maar dat houdt niet in dat alle handelsnamen mogen worden gebruikt. Je mag niet een onjuiste indruk wekken over wie de eigenaar van jouw onderneming is. Ook mag de handelsnaam niet misleidend zijn over de rechtsvorm van de onderneming.

Wanneer is sprake van een onderneming?

Een handelsnaam staat voor de onderneming die erachter zit. Maar wanneer is er sprake van een onderneming? Hiervan is geen wettelijke definitie. Doorgaans geldt de definitie van 'in concurrentie met anderen op commerciële wijze aan het economisch verkeer deelnemen'. Er moet als het ware geld worden verdiend met jouw handelsnaam.

Feitelijk gebruik van een handelsnaam

Tot slot is het van belang dat jouw onderneming ook daadwerkelijk gebruik maakt van de handelsnaam. Een vereiste is dus dat er daadwerkelijk handel gedreven wordt onder de handelsnaam.

Wanneer wordt een handelsnaam feitelijk gevoerd? Bijvoorbeeld als de handelsnaam wordt gebruikt op briefpapier, advertenties, in folders, verpakkingen en in ander drukwerk. Let wel:

  • De statutaire naam van een rechtspersoon wordt in principe ook aangemerkt als handelsnaam.
  • Naast de statutaire naam kan een onderneming één of meerdere andere handelsnamen voeren.
    Belangrijk om rekening mee te houden is dat het vastleggen van jouw handelsnaam bij de Kamer van Koophandel niet voldoende is om aanspraak te kunnen maken op de betreffende handelsnaam.

Een goede handelsnaam helpt je bij de positionering van jouw bedrijf. Met een goede handelsnaam kun je ook makkelijker aanspraak maken op een domeinnaam. Onze advocaten handelsnaamrecht adviseren je hier graag over.

Handelsnaaminbreuk

Net zoals in het merkenrecht is in het handelsnaamrecht de mogelijkheid op verwarring een belangrijk criterium. Het gaat erom dat er bij het publiek geen verwarring mag ontstaan tussen jouw onderneming en een andere onderneming..

Verwarringsgevaar wordt uitgelegd tegen het licht van een aantal criteria:

  • De plaats waarbinnen een handelsnaam wordt gebruikt; 
  • De markt waarbinnen geopereerd wordt; en 
  • De aard van de onderneming.

Oudere handelsnaam gaat voor

Op grond van de Handelsnaamwet gaat een oudere handelsnaam voor op een jongere handelsnaam. 

Bij het voeren van een handelsnaam spelen bovendien andere factoren een rol. Een handelsnaam mag bijvoorbeeld geen inbreuk maken op een merk. 

Tot slot geldt dat rechtstreekse concurrentie tussen jou en een andere onderneming niet nodig is om inbreuk te kunnen maken op een handelsnaam.

Meer weten over handelsnaamrecht?

Word je aangesproken omdat je inbreuk zou maken op een handelsnaam? Voert een andere onderneming een handelsnaam die verwarrend is ten opzichte van jouw handelsnaam? Neem nu contact op met een intellectueel eigendom advocaten.

© 2022 RWV