MENU

Letselschade

Voor slachtoffers en werkgevers

Stel u bent betrokken bij een ongeluk, verkeersongeval of bedrijfsongeval. Of u houdt blijvend letsel over aan een medische fout. U lijdt in deze gevallen lichamelijke of psychische schade door toedoen van een ander. Ook wel letselschade genoemd. Als gevolg van deze gebeurtenissen kan het zo zijn dat u niet meer kunt werken, uw hobby's niet meer kunt uitoefenen of behoefte heeft aan hulp in de huishouding. Alle gevolgen van het door u geleden letsel vallen onder het begrip letselschade.

Wie is er aansprakelijk?

Bij een verkeersongeval is vaak direct duidelijk wie er aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade. Wanneer u bijvoorbeeld door iemand wordt aangereden die door rood reed, staat de aansprakelijkheid snel vast.

In het geval van een bedrijfsongeval of een medische fout ligt dat niet altijd zo eenvoudig.
Het vaststellen van de aansprakelijkheid kan in sommige gevallen gepaard gaan met een procedure of een ingewikkelde juridische discussie.

Welke schade wordt vergoed?

Letselschade kan bestaan uit materiële schade en immateriële schade. Bij materiële schade kunt u denken aan:

  • het verlies aan inkomen en pensioen;
  • medische kosten als gevolg van het ongeval;
  • re-integratiekosten in geval van arbeidsongeschiktheid;
  • kosten van huishoudelijke hulp';
  • juridische kosten die u heeft gemaakt om uw schade te verhalen.

De omvang van deze schadeposten kan soms concreet worden vastgesteld. In andere gevallen wordt de schade begroot aan de hand van richtlijnen en verwachtingen.

Immateriële schade wordt gecompenseerd door de betaling van smartengeld. Het smartengeld is als het ware een compensatie voor het leed van het slachtoffer.

Wat kost het u als u een advocaat inschakelt?

Staat de aansprakelijkheid vast, dan zal de aansprakelijke tegenpartij verplicht zijn de (redelijke) kosten van juridische bijstand te vergoeden. Onze bijstand kost u als slachtoffer dan dus niets.
Het inschakelen van onze letselschadespecialisten  is in die gevallen dan ook voordeliger dan uw zaak te laten behandelen door een kantoor dat volledig op basis van no cure no pay werkt.
U dient daar namelijk veelal een deel van de schadevergoeding af te staan aan de behandelaar van uw zaak.

Bestaat er discussie over de aansprakelijkheid, dan maken wij uiteraard in onderling overleg goede afspraken over de kosten van onze dienstverlening.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als u het slachtoffer wordt van een ongeval of medische fout, dan gaat u vaak door een emotionele en ingrijpende periode waarin u zich in de eerste plaats wilt richten op uw herstel.

Onze letselschadespecialisten snappen dat en nemen in deze moeilijke tijd uw juridische en financiële zorgen uit handen . RWV Advocaten heeft gespecialiseerde letselschadeadvocaten in huis die u kunnen bijstaan in het gehele proces, van het vast (laten) stellen van de aansprakelijkheid tot aan het daadwerkelijk uitkeren van de schade. In de meeste gevallen kost dat u niets. U doet er dan ook verstandig aan om in een vroeg stadium contact op te nemen met RWV Advocaten, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.

RWV letselschadespecialisten, ook voor werkgevers!

Ook als werkgever kunt u met letselschade worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Veelal zullen dergelijke situaties door uw AVB-verzekering worden gedekt en afgehandeld. Het komt echter ook voor dat een dergelijke verzekering geen dekking biedt en u dus zelf de discussie over aansprakelijkheid en schade moet aangaan. Ook komt het voor dat er discussie  bestaat over de verzekeringsdekking. In beide situaties zijn wij u graag van dienst.

Raakt een van uw werknemers arbeidsongeschikt door toedoen van een ander, dan zal u deze medewerker tijdens de eerste twee jaar van ziekte zijn loon moeten doorbetalen. Wist u dat u in dat geval de (netto) loonschade die u lijdt kunt verhalen op de aansprakelijke schadeveroorzakende partij? Lees meer over loonsomschade.

© 2022 RWV