MENU

Slachtoffer bedrijfsongeval of beroepsziekte

Helaas komt het vaak voor dat de arbeidsomstandigheden op de werkplek niet in overeenstemming zijn met de geldende veiligheidsnormen. Gevolg? Een ernstig bedrijfsongeval of beroepsziekte, als gevolg waarvan u letselschade lijdt.

Wie is er aansprakelijk?

Lijdt u schade door een bedrijfsongeval of beroepsziekte, dan is uw werkgever aansprakelijk, tenzij uw werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De enige uitzondering geldt in de situatie waarin de schade het gevolg is van uw opzet of bewuste roekeloosheid.

Vaak is uw werkgever verzekerd

Door een bedrijfsongeval of beroepsziekte kunt u als werknemer plots tegenover uw werkgever komen te staan, wat een lastige en soms vervelende situatie kan opleveren. Het is niet altijd gemakkelijk om  uw werkgever aansprakelijk te stellen voor de schade die u heeft geleden. Maar bedenkt u zich dat uw werkgever hiervoor veelal gewoon verzekerd is.

Wat te doen?

Als u betrokken bent bij een ongeval op uw werk, dan is het belangrijk dat uw werkgever of u de arbeidsinspectie direct inschakelt. De arbeidsinspecteur maakt een proces verbaal op waarin wordt vastgelegd wat er is gebeurd.

Wanneer u niet direct onder behandeling bent gesteld van een arts, doet u er verstandig aan zelf zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw huisarts of het ziekenhuis, zodat uw arts snel kan vaststellen of en wat u mankeert. Wacht hier niet te lang mee, omdat het anders moeilijk wordt om het verband te leggen tussen uw letsel en het bedrijfsongeval.

Schadevergoeding

Aangezien het aanspreken van uw werkgever of zijn verzekeraar lastig voor u kan zijn, raden wij u aan u direct tot een juridisch adviseur te wenden. Een juridisch adviseur zorgt ervoor dat de relatie tussen u en uw werkgever niet lijdt onder een eventuele  juridische discussie. Bovendien is het voor het vaststellen van de schade van belang dat uw letsel en de gevolgen daarvan goed in kaart worden gebracht.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De gespecialiseerde letselschadeadvocaten van RWV Advocaten kunnen u in dit proces bijstaan. Aarzel dan ook niet in een vroeg stadium contact met ons op te nemen.

Wat kost het u als u een advocaat inschakelt?

Staat de aansprakelijkheid vast, dan zal uw werkgever of zijn verzekeraar verplicht zijn de (redelijke) kosten van juridische bijstand te vergoeden. Onze bijstand kost u als slachtoffer dan dus niets.   

Wij staan u dan ook graag bij! 

© 2021 RWV