MENU

Slachtoffer verkeersongeval

De gevolgen van een verkeersongeval

Als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval komt er ontzettend veel op u af. Zeker wanneer u lichamelijk letsel heeft opgelopen en misschien wel in het ziekenhuis heeft moeten verblijven, kan uw herstel ook met veel emoties gepaard gaan.

Wie is er aansprakelijk?

Voetgangers en fietsers (ook wel niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers genoemd) zijn zeer goed beschermd door de wet. Op het moment dat u als voetganger of fietser betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval met een motorrijtuig dan staat in principe vast dat uw schade voor tenminste 50% wordt vergoed door de gemotoriseerde.

Dit is anders wanneer er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van uw kant. Ook is van belang of de gemotoriseerde een beroep kan doen op overmacht. Dergelijke gevallen doen zich echter weinig voor.

Of meer dan 50% van uw schade wordt vergoed, is afhankelijk van de vraag in welke mate over en weer fouten zijn gemaakt..

Voor verkeersongevallen tussen bijvoorbeeld twee motorrijtuigen geldt de zogenaamde "50%-regel" niet en wordt per geval beoordeeld in welke mate over en weer fouten zijn gemaakt.

Schadevergoeding

De schade die u lijdt dient door de veroorzaker van het ongeval te worden vergoed.

Deze schade wordt bij een ongeval met een motorrijtuig in principe vergoed door de autoverzekering van de veroorzaker. Als eigenaar van een auto bent u immers verplicht om een WA-verzekering af te sluiten.

Als voetganger of fietser bentu niet verplicht om een WA-verzekering af te sluiten waardoor het betalen van eventuele schade voor ingewikkelde situaties kan zorgen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In veel gevallen zoekt  de verzekeringsmaatschappij van de wederpartij contact met u als slachtoffer. U kunt daarbij het gevoel krijgen dat er niet optimaal in uw belang wordt gehandeld. U doet er dan ook verstandig aan zich bij te laten staan door één van de advocaten van RWV Advocaten, zodat het overleg met de verzekeringsmaatschappij soepel verloopt. Voor het vaststellen van de schade is het immers van belang dat uw letsel en de gevolgen daarvan goed in kaart worden gebracht.

Wat kost het als u een advocaat inschakelt?

Staat de aansprakelijkheid vast, dan zal de aansprakelijke tegenpartij verplicht zijn de (redelijke) kosten van juridische bijstand te vergoeden. Onze bijstand kost u als slachtoffer dan dus niets.

Wij staan u dan ook graag bij!

© 2022 RWV